Zoek in de site...

De voortgangstoets

De voortgangstoets is bedoeld om de voortgang in kennis­ontwik­keling gedurende de studie te toetsen. De voortgangstoets wordt aan de opleiding geneeskunde in Nijmegen vier maal per jaar afgeno­men bij alle geneeskundestuden­ten, in respectie­velijk de maanden september, decem­ber, februari en mei.

Informatie over de voortgangstoets is te vinden op ivtg.nl, de landelijke website over de voortgangstoetsing en op de Radboudumc website over de voortgangstoetsing.