De Eenjarige Educatieve Master

De Eenjarige Educatieve Master van de Radboud Docenten Academie leidt afgestudeerde masterstudenten op voor een eerstegraads bevoegdheid in het voortgezet onderwijs. De Eenjarige Educatieve Master is een zogenaamde post-master: je volgt dit programma na je master. Met de Eenjarige Educatieve Master kun je lesgeven in het vmbo, havo en vwo en het volwassenenonderwijs.

Routes

De Radboud Docenten Academie biedt de Eenjarige Educatieve Master aan als:

  • Reguliere voltijdopleiding (60 EC) van 1 jaar;
  • Deeltijdopleiding van 2 jaar (60 EC), met dezelfde onderdelen als in de reguliere voltijdopleiding, maar met andere tentamendata;
  • Een deel van de voltijdopleiding (30 EC) d.w.z. het tweede deel van de reguliere eenjarige master voor studenten die in aanmerking komen voor een standaard vrijstelling.

De eenjarige lerarenopleiding wordt aangeboden in drie varianten. Afhankelijk van het schoolvak waarin je je eerstegraads bevoegdheid wilt behalen, kun je kiezen uit:

  • Taal- en Cultuurwetenschappen (met de vakspecialisaties Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Grieks & Latijn)
  • Mens- en Maatschappijwetenschappen (met de vakspecialisaties Aardrijkskunde, Economie, Filosofie, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis & Culturele en Kunstzinnige Vorming, Godsdienst & Levensbeschouwing, Bedrijfseconomie en Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen)
  • Bètawetenschappen (met de vakspecialisaties Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Biologie)

Rollen en kernpraktijken

Je ontwikkelt je in de verschillende rollen die een docent heeft: vakdidactisch specialist, pedagoog en professional. In de opleiding staan zeven kernpraktijken centraal. Dit zijn herkenbare beroepshandelingen die horen bij de rollen van de docent. Als vakdidactisch specialist ontwerp je effectief onderwijs, begeleid je het leerproces en toets je of je leerlingen voldoende hebben geleerd. Als pedagoog creëer je een positief leef- en leerklimaat. Je bouwt een band op met de klas en met individuele leerlingen en stimuleert hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Als professional ben je ook buiten je lessen actief in de schoolorganisatie en draag je bij aan de maatschappelijke opdracht van het onderwijs.

De Radboud Docenten Academie leidt je op tot een academische docent. Tijdens de opleiding vertaal je de vakinhoudelijke expertise uit je bachelor en master naar het onderwijs. Daarbij leer je niet alleen wát je allemaal doet als docent, maar je besteedt ook veel aandacht aan hóe je dat doet. Je leert regie nemen over je eigen leerproces, onderzoekend handelen door wetenschap en praktijk te verbinden, en je leert een eigen visie ontwikkelen op onderwijs.

Theorie en praktijk

Gedurende een jaar:

  • volg je een onderwijsprogramma op maandag en vrijdag
  • loop je stage op een school in het voortgezet onderwijs op dinsdag, woensdag en donderdag
  • wordt op twee momenten het totaalbeeld van je bekwaamheid als docent in kaart gebracht: halverwege en aan het einde van de opleiding.

In september starten onze opleidingen. Heb je een standaardvrijstelling van 30 EC? Dan volg je alleen het tweede semester van de voltijdopleiding. Kijk hier voor meer informatie over instromen.