Zoek in de site...

College- en tentamenroosters

Collegerooster

Het opleidingsgedeelte vindt plaats op maandag en vrijdag en het stagegedeelte op de overige dagen. Het rooster van het onderwijs dat op de Radboud Docenten Academie plaatsvindt, vind je via jouw persoonlijk rooster. Voordat je aan de opleiding begint, ontvang je een bericht van de studentenadministratie met een informatiepakket waar onder andere een handleiding in zit over hoe je jouw persoonlijk rooster goed instelt.

Stagerooster

De stagedagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Hoe het rooster voor je stage er precies uitziet, bepaal je in overleg met je stageschool en je werkplekbegeleider. Hoewel er in de planning van de collegedagen op de universiteit wel rekening is gehouden met de schoolvakanties, betekent een collegevrije week niet automatisch een week zonder stageverplichtingen. Dat ligt helemaal aan het rooster dat de school hanteert. Dit moet je zelf in de gaten houden.

Tentamenrooster

Het tentamenrooster staat in de tentamenhandleiding die je in het begin van de opleiding ontvangt. Sommige tentamens zijn mondelinge tentamens. De data en tijdstippen van mondelinge tentamens worden via Brightspace kenbaar gemaakt.