Inschrijven voor een cursus of tentamen

Inschrijven voor regulier onderwijs

Tijdens de Eenjarige Educatieve Master volg je alle colleges van de onderwijslijnen Vakdidactiek en Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling en Onderzoek in de onderwijspraktijk. Binnen de onderwijslijn Vakdidactiek volg je het schoolvak van jouw keuze.

Voor al het reguliere onderwijs word je ingeschreven door de studentenadministratie van de Radboud Docenten Academie. Je hoeft dat zelf niet te doen. Met deze inschrijving krijg je toegang tot de bijbehorende Brightspace-courses. Een lijst van alle cursussen vind je in het cursusoverzicht.

Inschrijven voor Specialisaties

Voor specialisaties schrijf je jezelf in via OSIRIS. Je krijgt bericht wanneer de inschrijfperiode voor de keuze-onderdelen opengesteld wordt.

De specialisaties zijn:

Specialisatiecursussen 2023-2024
Periode 2:
RDA-SP-02 Game Design
RDA-SP-03 NL Onderwijssysteem
RDA-SP-04 Leerproblemen
RDA-SP-15 Motivatie
Periode 3:
RDA-SP-05 Autonomie-ondersteuning
RDA-SP-06 Positief Leerklimaat (klassenmanagement)
RDA-SP-07 Didactisch coachen
RDA-SP-08 Metacognitie
RDA-SP-01 Formatief Handelen
RDA-SP-09 Creativiteit
Periode 4:
RDA-SP-01 Formatief Handelen
RDA-SP-10 Digitale geletterdheid
RDA-SP-11 Duurzaamheid
RDA-SP-12 Mentoraat
RDA-SP-13 Diversiteit
RDA-SP-14 Werken in het onderwijs: rechten en plichten
RDA-SP-09 Creativiteit

Inschrijven voor toetsen

De studentenadministratie schrijft je in voor het te volgen onderwijs, de toetsen (cursusbeoordelingen) en ook voor herkansingen. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

RU-account

Met het RU-account krijg je toegang tot de digitale voorzieningen van de Radboud Universiteit, waaronder pc-toegang, netwerk-toegang en allerlei onderwijsondersteunende systemen zoals OSIRIS, Brightspace en het persoonlijk rooster. Je RU-account bestaat uit je studentnummer en een wachtwoord. Kijk hier voor meer informatie over je RU-account.

OSIRIS

De Radboud Universiteit werkt met het studentinformatiesysteem OSIRIS. In dit systeem houdt de studentenadministratie van de Radboud Docenten Academie de studievoortgang bij van alle ingeschreven studenten. Elk cursusresultaat kun je hierin vinden. Daarnaast gebruik je OSIRIS om je in te schrijven voor de specialisaties.
OSIRIS Student is bereikbaar via de studentenportal of via  https://osiris.ru.nl. Voor meer informatie over OSIRIS, ga naar www.ru.nl/osiris.

Brightspace

Brightspace is de elektronische leeromgeving van de Radboud Universiteit. Je vindt er informatie over de cursussen waarvoor je bent ingeschreven.