De organisatie van de colleges

De colleges van de Eenjarige Educatieve Master vinden plaats tijdens de opleidingsdagen (maandag en vrijdag):

Tijdens de colleges Vakdidactiek zit je in de regel met de medestudenten van je eigen schoolvak in een groep. Sommige vakdidactische colleges hebben een overkoepelend thema waaraan studenten van verschillende verwante schoolvakken deelnemen.

De colleges in de onderwijslijn Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling worden in groepen van 10-15 studenten gegeven. Dit onderwijs volg je met medestudenten van de Eenjarige Educatieve Master. Ook de cursus Onderzoek in de onderwijspraktijk volg je met studenten van de Eenjarige Educatieve Master.

Voor de colleges Vakdidactiek en Pedagogisch handelen wordt het onderwijs voor de Eenjarige Educatieve Master, de Tweejarige Educatieve Master en de Educatieve Minor/Module gezamenlijk georganiseerd.