Roosters

Collegerooster

Het opleidingsgedeelte vindt plaats op maandag en vrijdag en het stagegedeelte op de overige dagen Van dinsdag t/m donderdag ben je 20 uur bezig met werkplekleren en blijft er vier uur over voor het werken aan voor- en nabereiding van het onderwijs op de RDA. Het rooster van het onderwijs dat op de Radboud Docenten Academie plaatsvindt, vind je via jouw persoonlijk rooster. Voordat je aan de opleiding begint, ontvang je een bericht van de studentenadministratie met een informatiepakket waar onder andere een handleiding in zit over hoe je jouw persoonlijk rooster goed instelt.

Stagerooster

De stagedagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Hoe het rooster voor je stage er precies uitziet, bepaal je in overleg met je stageschool en je werkplekbegeleider. De planning van de colleges op de RDA is gebaseerd op de jaarplanning van de Radboud Universiteit. Je kunt daarom college hebben tijdens schoolvakanties van het voortgezet onderwijs. Tijdens tentamenweken van de RU word je op je stageschool verwacht, tenzij deze weken samenvallen met schoolvakanties.

Inleverdeadlines

Tijdens de opleiding werk je aan beroepsproducten. Op basis van deze beroepsproducten wordt beoordeeld of je de cursus behaald hebt.
Belangrijke inleverdeadlines staan in de cursushandleiding van de betreffende cursussen. De cursushandleidingen worden uiterlijk één week voor aanvang op brightspace gepubliceerd.