Zoek in de site...

Het studieadvies

De Educatieve Master is een intensieve opleiding die sterk verschilt van reguliere universitaire masters, alleen al vanwege de bijzondere combinatie van stage en colleges. Dat vereist van jou een proactieve houding en organisatietalent: twee belangrijke eigenschappen voor een professionele docent.

Drie maanden na de start van je opleiding krijg je een studieadvies. Voorafgaand aan dit studieadvies monitoren opleiders en werkplekbegeleiders je functioneren tijdens de opleiding en de stage. Daarbij wordt bekeken of je je begeleidbaar en proactief opstelt, openstaat om dingen te leren, of je je houdt aan gemaakte afspraken en of je in de stage in staat bent contact te maken met leerlingen. De tussenevaluatie van de begeleide stage is een belangrijke bron voor het vaststellen van het studieadvies. Daarnaast geven opleiders op basis van de ingeleverde collegeopdrachten en je bijdrage in de colleges informatie over je functioneren.

Een positief studieadvies betekent dat de opleiding er vertrouwen in heeft dat jij met de nodige inspanningen in staat bent om de tentamens te halen en je in staat bent, in de tijd die er voor staat, te ontwikkelen tot startbekwaam docent. Bij twijfel wordt met jou en je begeleiders gekeken of doorgaan met de opleiding verstandig is op dit moment en welke aanpassingen nodig zijn om je opleiding succesvol af te ronden. Een negatief studieadvies betekent dat je dringend wordt aangeraden om met de opleiding te stoppen. Bij twijfel of bij een negatief studieadvies krijg je altijd een gesprek met de studieadviseur. Het studieadvies is niet bindend.

Raadpleeg ook de tentamenhandleiding die je aan het begin van de opleiding ontvangt.