Overzicht cursussen

Cursusoverzicht

Semester 1
RRDA-MA1-BS Begeleide Stage en Integraal Oordeel 15 EC
RDA-MA1-PPO1 Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling 1 4 EC
RDA-PED Pedagogisch Handelen 4 EC
RDA-VDA-AK Vakdidactiek A Aardrijkskunde 5 EC
RDA-VDA-BE Vakdidactiek A Bedrijfseconomie 5 EC
RDA-VDA-BI Vakdidactiek A Biologie 5 EC
RDA-VDA-DU Vakdidactiek A Duits 5 EC
RDA-VDA-EC Vakdidactiek A Algemene Economie 5 EC
RDA-VDA-EN Vakdidactiek A Engels 5 EC
RDA-VDA-FI Vakdidactiek A Filosofie 5 EC
RDA-VDA-FR Vakdidactiek A Frans 5 EC
RDA-VDA-GL Vakdidactiek A Grieks en Latijn 5 EC
RDA-VDA-GS Vakdidactiek A Geschiedenis 5 EC
RDA-VDA-KU Vakdidactiek A Kunstgeschiedenis 5 EC
RDA-VDA-LB Vakdidactiek A Godsdienst en Levensbeschouwing 5 EC
RDA-VDA-MA Vakdidactiek A Maatschappijleer 5 EC
RDA-VDA-NA Vakdidactiek A Natuurkunde 5 EC
RDA-VDA-NE Vakdidactiek A Nederlands 5 EC
RDA-VDA-SK Vakdidactiek A Scheikunde 5 EC
RDA-VDA-SP Vakdidactiek A Spaans 5 EC
RDA-VDA-WI Vakdidactiek A Wiskunde 5 EC
RDA-SP-02 Game Design (p2) 2 EC
RDA-SP-03 NL Onderwijssysteem (p2) 2 EC
RDA-SP-04 Leer- en ontwikkelingsuitdagingen (p2) 2 EC
Semester 2
RDA-MA1-ZS Zelfstandige Stage en Integraal Oordeel 15 EC
RDA-MA1-OZ Onderzoek in de onderwijspraktijk 4 EC
RDA-VDB-AK Vakdidactiek B Aardrijkskunde 5 EC
RDA-VDB-BE Vakdidactiek B Bedrijfseconomie 5 EC
RDA-VDB-BI Vakdidactiek B Biologie 5 EC
RDA-VDB-DU Vakdidactiek B Duits 5 EC
RDA-VDB-EC Vakdidactiek B Algemene Economie 5 EC
RDA-VDB-EN Vakdidactiek B Engels 5 EC
RDA-VDB-FI Vakdidactiek B Filosofie 5 EC
RDA-VDB-FR Vakdidactiek B Frans 5 EC
RDA-VDB-GL Vakdidactiek B Grieks en Latijn 5 EC
RDA-VDB-GS Vakdidactiek B Geschiedenis 5 EC
RDA-VDB-KU Vakdidactiek B Kunstgeschiedenis 5 EC
RDA-VDB-LB Vakdidactiek B Godsdienst en Levensbeschouwing 5 EC
RDA-VDB-MA Vakdidactiek B Maatschappijleer 5 EC
RDA-VDB-NA Vakdidactiek B Natuurkunde 5 EC
RDA-VDB-NE Vakdidactiek B Nederlands 5 EC
RDA-VDB-SK Vakdidactiek B Scheikunde 5 EC
RDA-VDB-SP Vakdidactiek B Spaans 5 EC
RDA-VDB-WI Vakdidactiek B Wiskunde 5 EC
RDA-SP-05 Autonomie-ondersteuning (p3) 2 EC
RDA-SP-06 Positief Leerklimaat (klassenmanagement) (p3) 2 EC
RDA-SP-07 Didactisch coachen (p3) 2 EC
RDA-SP-08 Metacognitie (p3) 2 EC
RDA-SP-01 Formatief Handelen (p3 of 4) 2 EC
RDA-SP-09 Creativiteit (p3 of 4) 2 EC
RDA-SP-10 Digitale geletterdheid (p4) 2 EC
RDA-SP-11 Duurzaamheid (p4) 2 EC
RDA-SP-12 Mentoraat (p4) 2 EC
RDA-SP-13 Diversiteit en Kansenongelijkheid (p4) 2 EC
RDA-SP-14 Werken in het onderwijs: rechten en plichten (p4) 2 EC