Ontwikkelingsgericht werken aan de opleidingsdoelen

opleidingscriteria

Figuur 1. Opleidingsdoelen van de Radboud Docenten Academie

De tien opleidingsdoelen worden gevormd door de zeven kernpraktijken en de drie academische denk- en werkwijzen (zie figuur 1). Deze opleidingsdoelen vormen de leidraad in je ontwikkeling als docent. Ze komen herkenbaar terug in het onderwijs, want in iedere cursus staan een aantal van deze opleidingsdoelen centraal. Bij je ontwikkeling word je begeleid door opleiders en begeleiders op de universiteit en in de (opleidings)school. Zij geven je feedback en beoordelen van tijd tot tijd je niveau. Zo heb je voor alle opleidingsdoelen voortdurend je ontwikkeling in beeld.