Zoek in de site...

Overzicht progamma

Verdeling theorie-praktijk

De Educatieve Master bestaat uit een opleidingsgedeelte op maandag en vrijdag en een stagegedeelte op de overige dagen. De studielast voor elk gedeelte bedraagt 30 EC. Je besteedt dus evenveel tijd aan je stage als aan het onderwijs op de Radboud Docenten Academie. In de praktijk voer je in je stage echter ook opleidingsopdrachten uit, zodat voor je gevoel het accent waarschijnlijk meer op de stageactiviteiten zal liggen. Met de stagescholen zijn afspraken gemaakt om je in de gelegenheid te stellen om tijdens de opleidingsdagen (maandag en vrijdag) colleges te volgen.

Colleges in drie onderwijslijnen

De Educatieve Master van de Radboud Docenten Academie bestaat uit een geïntegreerd aanbod, verdeeld over drie onderwijsleerlijnen:

Schematische weergave programma

samenvatting van curriculum