Zoek in de site...

Overzicht van de stage

De Eenjarige Educatieve Master duurt in principe een jaar en heeft een totale omvang van 60 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. Tijdens het eerste semester is dit een begeleide stage en tijdens het tweede semester een zelfstandige stage.

Overzicht begeleide masterstage 2019 - 2020

Overzicht stages Educatieve Master 2020-2021
Semester 1 Semester 2
Stagetype Begeleid Zelfstandig
Lengte Ca. 16 weken Ca. 16 weken
Periode September - kerst Februari - zomer
Beoordelingsmoment December 2020 Juni 2021
Aantal dagen per week Max. 3: di-wo-do Max. 3: di-wo-do
Beschikbaarheid Max. 20 klokuur per week Max. 20 klokuur per week
Aantal lessen per week 6-8 lessen à 50 minuten (opbouwend), tot. 50 lessen. Hoofdzakelijk in de bovenbouw, met bij voorkeur spreiding in niveau. 6-8 lessen à 50 minuten, tot. 100 lessen.
Hoofdzakelijk in de bovenbouw, met bij voorkeur spreiding in niveau.
Hoofddoel Onder begeleiding functioneren als docent. Zowel lesgevende als niet-lesgevende activiteiten (excursies, open dag, sectie- en/of teamvergadering, studiedagen, etc.) Zelfstandig functioneren als docent, met begeleiding op afstand. Zowel lesgevende als niet-lesgevende activiteiten (lesvoorbereiding, excursies, open dag, sectie- en/of teamvergadering, studiedagen, etc.)
Begeleidingstijd stage 60 uur per student. Hieronder vallen ook bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders en begeleiding vanuit het opleidingsteam. 60 uur per student. Hieronder vallen ook bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders en begeleiding vanuit het opleidingsteam.
Werkplekbegeleider Eerstegraads vakdocent Eerstegraads vakdocent
Instituutsbegeleider Opleider Radboud Docenten Academie Opleider Radboud Docenten Academie
Contactmomenten met opleider Radboud Docenten Academie Bij bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, bij de start van de stage en tussendoor telefonisch en via mail. Bij bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, bij de start van de stage en tussendoor telefonisch en via mail.
Lesbezoek opleider Eenmaal gedurende de stage, eventueel vaker op verzoek van de werkplekbegeleider of de student. Tijdens de begeleide stage komt in principe de instituutsopleider op bezoek. Eenmaal gedurende de stage, eventueel vaker op verzoek van de werkplekbegeleider of de student. Tijdens de begeleide stage komt in principe de instituutsopleider op bezoek.

Begeleide stage

De eerste weken van de begeleide stage zijn vooral oriënterend. Je observeert lessen bij je werkplekbegeleider en zijn of haar collega’s. Je krijgt zo hopelijk een idee van de school, de leerlingen en het lesgeven. Vanuit deze fase ga je steeds grotere delen van de les verzorgen, met als doel om na uiterlijk zes weken hele lessen te geven. Je werkplekbegeleider zal hierbij wel aanwezig zijn.

Na de oriënterende fase vindt een tussenevaluatie plaats, op basis waarvan een studieadvies wordt gedaan door ons en jij je leerdoelen voor de volgende periode kunt opstellen.

In de tweede helft van de begeleide stage neem je steeds meer lessen over van je werkplekbegeleider (en/of zijn of haar collega’s). Je geeft dan ongeveer zes lessen per week, aan dezelfde klassen. Tijdens deze periode zal je begeleider steeds minder aanwezig zijn terwijl je voor de klas staat.

In de laatste maand van de begeleide stage bereid je je vast voor op de zelfstandige stage. Dit houdt in dat je eventueel nieuwe klassen al leert kennen en dat je minder les geeft in klassen die je in het tweede semester niet meer hebt.

Aan het eind van de begeleide stage vindt het tweede evaluatiemoment plaats. Je werkplekbegeleider en een tweede beoordelaar van je stageschool evalueren jouw ontwikkeling van de afgelopen maanden. Deze evaluatie en je portfolio leiden tot je cijfer voor het tentamen Begeleide Stage.

Zelfstandige stage

Je verzorgt tijdens deze stage zelfstandig zes tot acht lessen per week. Je hebt dan wel ongeveer twee begeleidingsmomenten per week met je werkplekbegeleider om praktische zaken en de lessen te bespreken.

Halverwege de stage plan je zelf een tussenevaluatie met je begeleider. Tijdens deze evaluatie bespreken jullie jouw ontwikkeling en stellen leerdoelen op voor de laatste periode.

Aan het eind van de stage vindt het laatste evaluatiemoment plaats. Jouw begeleider beoordeelt dan samen met een tweede beoordelaar van je stageschool jouw ontwikkeling. Deze evaluatie en je portfolio leiden tot je cijfer voor het tentamen Zelfstandige Stage.

Stage