Overzicht van de stage

De Eenjarige Educatieve Master duurt in principe een jaar en heeft een totale omvang van 60 studiepunten (EC), waarvan de stage 30 EC omvat. Tijdens het eerste semester is dit een begeleide stage en tijdens het tweede semester een zelfstandige stage.

Overzicht stages Educatieve Master 2022-2023
Semester 1 Semester 2
Stagetype Begeleid Zelfstandig
Lengte Ca. 16 weken Ca. 16 weken
Beoordelingsmomenten 2 november 2023 en 18 januari 2024 28 maart en 13 juni 2024
Begeleidingstijd 60 uur per student 60 uur per student
Aantal dagen per week Max. 3: di-wo-do Max. 3: di-wo-do
Beschikbaarheid student 20 klokuur per week 20 klokuur per week
Aantal lessen per week 6-8 lessen (opbouwend) 6-8 lessen (opbouwend)
Werkplekbegeleider Eerstegraads vakdocent Eerstegraads vakdocent
Instituutsopleider Opleider van de RDA Opleider van de RDA
Contactmomenten RDA Bijeenkomst voor werkplekbegeleiders, start van stage, tussenevaluatie, eindbeoordeling Bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, start van stage, tussenevaluatie, eindbeoordeling
Lesbezoek opleider Eenmaal tijdens begeleide stage (instituutsopleider) Eenmaal tijdens zelfstandige stage (vakdidacticus)

Begeleide stage 1 (BS 1) en Begeleide stage 2 (BS 2)

Aan het begin van BS 1 voer je een startgesprek met jouw opleiders op school (werkplekbegeleider en schoolopleider) en met degene die vanuit het instituut jou begeleidt bij jouw stage (instituutsopleider). In dat gesprek bespreek je wat je meeneemt, wat je leren wil/te leren hebt en hoe je dat gaat leren.

De eerste weken van de begeleide stage zijn vooral oriënterend. Je observeert lessen bij je werkplekbegeleider en zijn of haar collega’s. Je krijgt zo hopelijk een idee van de school, de leerlingen en het lesgeven. Vanuit deze fase ga je steeds grotere delen van de les verzorgen, met als doel om na uiterlijk zes weken hele lessen te geven. Je werkplekbegeleider zal hierbij wel aanwezig zijn. Aan het einde van periode 1 rond je BS 1 af en krijg je een beoordeling die je bespreekt met de opleiders op school. Van dat gesprek maak jij een verslag. Na dit gesprek rond je het stageplan af.

Tijdens BS 2 neem je steeds meer lessen over van je werkplekbegeleider (en/of zijn of haar collega’s). Je geeft dan zes tot acht lessen per week, aan dezelfde klassen. Tijdens deze periode zal je begeleider steeds minder aanwezig zijn terwijl je voor de klas staat. Je bespreekt de lessen wel wekelijks met je werkplekbegeleider. In deze periode komt de instituutsopleider op lesbezoek en schrijf je een verslag n.a.v. de nabespreking.

In de laatste maand van de begeleide stage bereid je je vast voor op de zelfstandige stage. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je eventueel nieuwe klassen al leert kennen en dat je minder les geeft in klassen die je in het tweede semester niet meer hebt.

Aan het eind van BS 2 vindt het tweede evaluatiemoment plaats. Je werkplekbegeleider en een tweede beoordelaar van je stageschool evalueren jouw ontwikkeling van de afgelopen maanden en bespreken die beoordeling met jou. Van dat gesprek maak jij een verslag voor in je stagedossier.

Zowel de beoordeling van BS 1 als die van BS 2 wordt bekeken door de instituutsopleider om te zien of de indrukken vanuit het startgesprek, het lesbezoek, de verslagen en het stageplan overeenkomen met de eindbeoordeling van de begeleide stage.

Zelfstandige stage 1 (ZS 1) en Zelfstandige stage 2 (ZS 2)

Je verzorgt tijdens deze stage zelfstandig zes tot acht lessen per week. Je hebt dan wel ongeveer twee begeleidingsmomenten per week met je werkplekbegeleider om praktische zaken en de lessen te bespreken.

Halverwege de stage plan je de beoordeling van ZS 1 met je opleiders op school. Tijdens deze evaluatie bespreken jullie jouw ontwikkeling en stellen leerdoelen op voor ZS 2. Je past op basis daarvan jouw stageplan aan. Van het gesprek maak je een verslag voor je stagedossier.

Tijdens ZS 1 (en in uitzonderingsgevallen in ZS 2) komt de vakdidacticus op lesbezoek en schrijf je een verslag n.a.v. de nabespreking.

Aan het eind van BS 2 vindt het tweede evaluatiemoment plaats. Je werkplekbegeleider en een tweede beoordelaar van je stageschool evalueren jouw ontwikkeling van de afgelopen maanden en bespreken die beoordeling met jou. Van dat gesprek maak jij opnieuw een verslag voor je stagedossier.

Zowel de beoordeling van ZS 1 als die van ZS 2 wordt bekeken door de instituutsopleider om te zien of de het verslag van het lesbezoek, de verslagen van de gesprekken en het stageplan overeenkomen met de eindbeoordeling van de zelfstandige stage.

Deeltijd en/of vrijstellingen

Studenten met een tweedegraads bevoegdheid op zak mogen in februari 2024 direct starten met de zelfstandige stage. Vanaf collegejaar 2024-2025 is het ook mogelijk om in september direct te starten met de zelfstandige stage.