Aanspreekpunten

Mentor

Je opleider voor de colleges Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO) vervult ook de rol van mentor. Je kunt met je PPO-opleider spreken wanneer je onduidelijkheden tegenkomt in de opleiding, wanneer iets op je stage niet lekker loopt, of wanneer je iets anders hebt waarover je graag met een opleider wil spreken. De PPO-opleider kan doorverwijzen naar de studieadviseur.

Studieadviseur

De Radboud Docenten Academie heeft meerdere studieadviseurs. Bij hen kun je terecht voor allerlei zaken rondom de opleiding, zoals vragen over toelating, studieplanning en (persoonlijke) problemen met betrekking tot de studie. De studieadviseur kan je ook uitnodigen om de voortgang van de studie te bespreken. Kijk hier voor meer informatie over de studieadviseurs.

Opleidingscoördinator

Het hoofd onderwijs van de Radboud Docenten Academie is Arnoud Aardema. De coördinatie van de Educatieve Minor/Module is belegd bij de opleidingscoördinator van de Radboud Docenten Academie, Lieke Jager. Zij wordt ondersteund door de coördinator onderwijs, Els Schrijber. Beiden zijn bereikbaar via het secretariaat met het mailadres info@docentenacademie.ru.nl.

Front Office

Op de 20e verdieping van het Erasmusgebouw zit het Front Office (bij de balie) van de Radboud Docenten Academie. Het Front Office is elke werkdag geopend van 8:30 uur tot 17:00 uur, daarnaast is het Front Office goed bereikbaar via de mail (info@docentenacademie.ru.nl) of telefonisch (024-3615572).

Studenten Informatiepunt

Vragen van administratieve aard kun je stellen aan de studentenadministratie, zij zijn aanwezig op maandag en vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur. De studentenadministratie is op werkdagen per mail bereikbaar (studentenadministratie@docentenacademie.ru.nl).

Contactpersoon stage

De Radboud Docenten Academie heeft een coördinator Stageplaatsing (Esmée Bruggink) en een coördinator Werkplekleren (Hedwig de Krosse). Zij zijn bereikbaar via stage@docentenacademie.ru.nl.

Elke student wordt op de stageschool begeleid door o.a. een werkplekbegeleider. Meer informatie over de stagebegeleiding vind je via de webpagina met alle educatieve minoren: kies op de betreffende pagina jouw schoolvak, en klik dan op 'stage' - 'opbouw stage'.

Aanspreekpunten bij vertrouwenskwesties

Kom je tijdens je opleiding in aanraking met onveiligheid in je leer- of werkomgeving, dan kun je terecht bij de studieadviseurs. Zij hebben ervaring met diverse problematieken en zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Ook kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de Radboud Universiteit.

Het kan in de loop van je studie, om wat voor reden dan ook, voorkomen dat je je onveilig voelt in de omgang met of beoordeling door een individuele opleider of (stage)begeleider. Bespreek dit liefst zo snel mogelijk met de betreffende persoon zodat hij of zij op de hoogte is en jullie samen tot een oplossing kunnen komen. Wanneer je je hier te ongemakkelijk bij voelt, stap dan naar een (andere) opleider waarmee je een goede vertrouwensband hebt. En ook in dit geval staan de studieadviseurs natuurlijk voor je klaar of kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de Radboud Universiteit.