Instroommomenten

De Educatieve Minor/Module start elk jaar in september voor onderstaande schoolvakken.

Schoolvakken Educatieve Minor
Aardrijkskunde Grieks & Latijn
Biologie Natuurkunde
Duits Nederlands
Engels Scheikunde
Frans Spaans
Geschiedenis Wiskunde
Godsdienst & Levensbeschouwing