Introductie

Welkom bij de Radboud Docenten Academie van de Radboud Universiteit. Voor je ligt de nieuwe studiegids van de Educatieve Minor/Module. Met deze opleiding kun je tijdens (in het derde jaar van je bachelor of bij tenminste 90 EC) of na je universitaire bacheloropleiding  een lerarenopleiding volgen. Samen met je bachelordiploma levert dat een bevoegdheid op om les te geven in de onderbouw van havo en vwo en het vmbo. Je ontvangt het certificaat met de lesbevoegdheid samen met je bachelordiploma. De Educatieve Minor is in het leven geroepen om meer academisch gevormde docenten voor de klas te krijgen in het voortgezet onderwijs (VO).

Het is ook mogelijk de Educatieve Minor/Module te volgen ná je bachelor. We spreken dan van de Educatieve Module. Het onderwijs dat je volgt en de tentamens die je moet doen zijn hetzelfde, de beschrijvingen die hierna volgen gelden dus voor beiden. Het certificaat, dat je na afronding krijgt, heeft een andere naam omdat je het ontvangt nadat je je bachelor hebt behaald.

De Educatieve Minor/Module is een kort, intensief beroepsvoorbereidend traject. Je kunt na het behalen van je lesbevoegdheid (in combinatie met je bachelordiploma) meteen aan de slag op een school. Veel scholen bieden afgestudeerde minorstudenten de gelegenheid om een aanvullend ‘inductietraject’ te volgen waarin ze begeleid worden bij hun start in het onderwijs.

Naast het leraarsberoep biedt de Educatieve Minor/Module andere beroepsperspectieven waarbij informatieoverdracht en didactische vaardigheden van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan trainer, coach of educatief medewerker.

Na het afronden van de Educatieve Minor/Module en je bachelor kun je doorstromen naar een eerstegraads lerarenopleiding. Een eerstegraads bevoegdheid behaal je bij een Universitaire Lerarenopleiding in combinatie met een WO master. Met deze bevoegdheid mag je lesgeven in het hele voortgezet onderwijs. Wanneer je een Educatieve Minor/Module met succes hebt afgerond, kom je in aanmerking voor vrijstelling van de eerstegraads lerarenopleiding aan de Radboud Universiteit.

In deze studiegids staan alle belangrijke dingen die je moet weten over de Educatieve Minor/Module. Je vindt er algemene informatie, maar ook belangrijke informatie over het onderwijs van de opleiding en de organisatie van de stage.

We wensen je veel succes met de Educatieve Minor/Module!

Monique Scheepers, algemeen directeur
Lieke Jager, onderwijscoördinator Educatieve Minor/Module