Theorie en praktijk

In de Educatieve Minor/Module volg je én onderwijs op de universiteit én loop je stage. Ervaring opdoen voor de klas is belangrijk: leraar zijn leer je niet uit een boekje. De Educatieve Minor/Module werkt toe naar je startbekwaamheid als docent in het voortgezet onderwijs, of je startbekwaam bent laat je ook zien in de praktijk.

In de stage observeer je tijdens lessen, begeleid je leerlingen en neem je steeds meer lesactiviteiten van je begeleider over. Tegen het einde van je stage ontwerp je zelf je lessen en verzorg je deze zelfstandig. Daarnaast laat je zien je weg te vinden in de schoolorganisatie en te kunnen samenwerken met andere collega's. Het leren op de stage noemen we werkplekleren.

Op de universiteit volg je colleges en voer je opdrachten uit. Veel opdrachten worden deels binnen de stage uitgevoerd en brengen zo theorie en praktijk expliciet met elkaar in verband. De opdrachten helpen je ook grip te krijgen op je eigen ontwikkeling.

De thema's van het onderwijs op de Radboud Docenten Academie sluiten nauw aan bij de activiteiten in de stage en bereiden je voor op het zelfstandig kunnen lesgeven. Verder bevat het onderwijs in de opleiding specifieke vaardigheidstrainingen, zoals het inzetten van je stemgebruik en je non-verbale communicatie/houding en gesprekstechnieken.