Zoek in de site...

Inschrijven voor een cursus of tentamen

Inschrijven voor regulier onderwijs

Tijdens de Educatieve Minor/Module volg je alle cursussen van de onderwijslijnen Algemene Didactiek en Professionele Persoonlijke Ontwikkeling. Binnen de onderwijslijn Vakdidactiek volg je het schoolvak van jouw keuze.

Voor al het reguliere onderwijs word je ingeschreven door de studentenadministratie van de Radboud Docenten Academie. Je hoeft dat zelf niet te doen. Met deze inschrijving krijg je toegang tot de bijbehorende Brightspace-courses.

Inschrijven voor keuzecursussen

Voor keuzeonderdelen schrijf je jezelf in via OSIRIS. Je krijgt bericht wanneer de inschrijfperiode voor de keuze-onderdelen opengesteld wordt.

De keuzecursus is

Inschrijven voor tentamens

Voor de eerste gelegenheid van ieder tentamen word je ingeschreven door de studentenadministratie. Voor de herkansing (tweede gelegenheid) van een tentamen, dien je je in te schrijven via het studentregistratiesysteem OSIRIS. Om je in te kunnen schrijven, heb je de code nodig die bij ieder tentamen staat aangegeven. De codes vind je o.a. terug in het tentamenoverzicht. Inschrijven kan tot uiterlijk één week voor de herkansingsdeadline van het betreffende tentamen. Let op: voor een aantal herkansingen is de periode waarin je je kunt inschrijven heel kort. Tijdig inschrijven voor een herkansing is je eigen verantwoordelijkheid.

Raadpleeg ook de tentamenhandleiding die je aan het begin van de opleiding ontvangt. Hierin staat meer gedetailleerde informatie over de tentamens, o.a. over de tentamenperiode en de herkansingsdeadlines.

RU-account

Met het RU-account krijg je toegang tot de digitale voorzieningen van de Radboud Universiteit, waaronder pc-toegang, netwerk-toegang en allerlei onderwijsondersteunende systemen zoals OSIRIS en Brightspace. Je RU-account bestaat uit je studentnummer en een wachtwoord. Kijk hier voor meer informatie over je RU-account.

OSIRIS

De Radboud Docenten Academie werkt met het studentinformatiesysteem OSIRIS. In dit systeem houdt de studentenadministratie de studievoortgang bij van alle ingeschreven studenten. Elk tentamen- en cursusresultaat kun je hierin vinden. Daarnaast gebruik je OSIRIS om je in te schrijven voor keuze-onderdelen en herkansingen.
OSIRIS Student is bereikbaar via de studentenportal of via https://sis.ru.nl/student. Voor meer informatie over OSIRIS, ga naar www.ru.nl/osiris.

Brightspace

Brightspace is de elektronische leeromgeving van de Radboud Universiteit. Je vindt er informatie over de cursussen waarvoor je bent ingeschreven, opdrachten of inleverpunten.