Inschrijven voor een cursus of toets

Inschrijven voor regulier onderwijs

Tijdens de Educatieve Minor/Module volg je de cursussen Vakdidactiek A, Pedagogisch handelen in het VO én Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPO).

Voor al het reguliere onderwijs word je ingeschreven door de studentenadministratie van de Radboud Docenten Academie. Je hoeft dat zelf niet te doen. Met deze inschrijving krijg je toegang tot de bijbehorende Brightspace-courses.

Inschrijven voor toetsen

De studentenadministratie schrijft je in voor het te volgen onderwijs, de toetsen (cursusbeoordelingen) en ook voor herkansingen. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

RU-account

Met het RU-account krijg je toegang tot de digitale voorzieningen van de Radboud Universiteit, waaronder pc-toegang, netwerk-toegang en allerlei onderwijsondersteunende systemen zoals OSIRIS en Brightspace. Je RU-account bestaat uit je studentnummer en een wachtwoord. Kijk hier voor meer informatie over je RU-account.

OSIRIS

De Radboud Docenten Academie werkt met het studentinformatiesysteem OSIRIS. In dit systeem houdt de studentenadministratie de studievoortgang bij van alle ingeschreven studenten. Elk cursusresultaat kun je hierin vinden. Daarnaast gebruik je OSIRIS om je in te schrijven voor de specialisaties.
OSIRIS Student is bereikbaar via de studentenportal of via https://osiris.ru.nl. Voor meer informatie over OSIRIS, ga naar deze website van RU.

Brightspace

Brightspace is de elektronische leeromgeving van de Radboud Universiteit. Je vindt er informatie over de cursussen waarvoor je bent ingeschreven.