De organisatie van de colleges

Op maandag en vrijdag vindt het onderwijs op de Radboud Docenten Academie plaats en op de overige dagen (di-wo-do) zijn er geen colleges zodat je aanwezig kunt zijn op je stageschool. Van deze dagen wordt er verwacht dat je 2.5 dag (20 uur in de week) besteed aan werkplekleren. In principe ben je dan ook 2.5 dag aanwezig op je stageschool, je maakt daarover afspraken met je begeleiders.

Het is belangrijk dat je een goede planning maakt, omdat met name de stageactiviteiten voor elke student op andere tijdstippen plaatsvinden. Zorg voor een goede afstemming van je planning met je werkplekbegeleider.

Tijdens de colleges Vakdidactiek A zit je in de regel alleen met de medestudenten uit je eigen schoolvak samen in een groep. Sommige vakdidactische colleges hebben een overkoepelend thema waarbij groepen van verschillende verwante schoolvakken samen zitten. Je volgt deze cursus met studenten uit de éénjarige en tweejarige master.

De colleges van Pedagogisch handelen in het VO vinden plaats in groepen van 20 tot 30 studenten. Je volgt deze cursus met studenten uit de éénjarige en tweejarige master.

De colleges in de onderwijslijn Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPO) worden meestal in kleinere groepen (tot 15 studenten) gegeven. Deze cursus alleen met studenten die ook de Educatieve Minor/Module volgen.