Overzicht cursussen

Cursusoverzicht
RDA-MI-ST Stage en Integraal Oordeel 15 EC
RDA-MI-PPO1 Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling 1 4 EC
RDA-PED Pedagogisch Handelen 4 EC
RDA-VDA-AK Vakdidactiek A Aardrijkskunde 5 EC
RDA-VDA-BI Vakdidactiek A Biologie 5 EC
RDA-VDA-DU Vakdidactiek A Duits 5 EC
RDA-VDA-EN Vakdidactiek A Engels 5 EC
RDA-VDA-FR Vakdidactiek A Frans 5 EC
RDA-VDA-GL Vakdidactiek A Grieks en Latijn 5 EC
RDA-VDA-GS Vakdidactiek A Geschiedenis 5 EC
RDA-VDA-LB Vakdidactiek A Godsdienst en Levensbeschouwing 5 EC
RDA-VDA-NA Vakdidactiek A Natuurkunde 5 EC
RDA-VDA-NE Vakdidactiek A Nederlands 5 EC
RDA-VDA-SK Vakdidactiek A Scheikunde 5 EC
RDA-VDA-SP Vakdidactiek A Spaans 5 EC
RDA-VDA-WI Vakdidactiek A Wiskunde 5 EC