Overzicht programma

Het programma van de opleiding bestaat uit twee met elkaar samenhangende delen: leren op de universiteit en leren in de schoolpraktijk (het werkplekleren). Beide omgevingen dragen op hun eigen wijze bij aan je ontwikkeling naar een start bekwaam docent. Elk deel heeft een studielast van 15 EC. Je loopt vanaf de start van de opleiding stage en staat al snel (begeleid) voor de klas. Vanaf dag één ontwikkel je, binnen de rollen van vakdidactisch specialist, pedagoog en professional, jouw eigen manier van lesgeven.

Afgestemd op je ontwikkeling

Op maandag en vrijdag volg je onderwijs op de universiteit. Maandag volg je de cursussen vakdidactiek en pedagogisch handelen.  Op vrijdag volg je de cursus PPO waarbij er ruimte is om de ervaringen en inzichten die je in die week hebt opgedaan te bespreken en verdiepen. Dinsdag tot en met donderdag ben je bezig met werkplekleren in een (opleidings)school. Wat je op maandag leert in de cursussen die je volgt, kun je dus meenemen in de schoolpraktijk. Maar ook omgedraaid, wat je meemaakt op je stage neem je de colleges weer in. Zo ontstaat er een samenhangend geheel.

minor-programma

Figuur 2. Schematische weergave van het programma.

Vakdidactiek A

De nadruk in deze cursus ligt op het ontwikkelen van basisvaardigheden en op het expliciteren, ontdekken, onderzoeken en bijstellen van je eigen visie op het leren van het schoolvak.

Pedagogisch handelen

In deze cursus staan twee dingen centraal: het ontwikkelen van je pedagogische identiteit (wat wil jij je leerlingen meegeven?) en het ontwikkelen van handelingsrepertoire (hoe bereik je dat?).

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

In deze cursus word je ondersteund bij  het nemen van de regie over je leerproces door stil te staan bij de verschillende facetten die komen kijken bij jouw  (persoonlijke) ontwikkeling tot startbekwaam docent.

Werkplekleren

Het werkplekleren bestaat uit twee delen, namelijk Stage A en Stage B. Al snel in Stage A zul je lesdelen overnemen van je begeleider en aan het einde van deze stage geef je 4-6 uur les per week. Je begeleider is daar dan nog structureel bij. In Stage B zal je begeleider steeds wat vaker afwezig zijn tijdens de les. Je wordt begeleid verantwoordelijk voor de (organisatie van de) lessen van een of enkele klassen en draagt zorg voor de communicatie over deze lessen en leerlingen met anderen (sectie, mentor, collega’s).

Meer informatie per cursus kun je vinden via het cursusoverzicht.