Assessor

De studentassessor vertegenwoordigt de belangen van de studenten binnen de faculteit. Hij / zij is student-lid van het faculteitsbestuur en geeft advies bij belangrijke vraagstukken. Deze vraagstukken gaan onder andere over de OER, de kwaliteit van het onderwijs en de studievoorzieningen. Bij deze functie is het van groot belang om contact te houden met de studenten van de faculteit, om zo te weten wat er speelt. Als studentassessor ben je daarom in nauwe samenwerking met de OLC's en de FSR, om zo de studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Neem contact op met de assessor via assessor@ftr.ru.nl.