Facultaire Studentenraad (FSR)

De studentenraad bestaat doorgaans uit zes studenten. De bevoegdheden van de studentenraad zijn:

  • instemmingsrecht m.b.t. besluiten van de decaan inzake de kwaliteitszorg op gebied van onderwijs en besluiten van de decaan inzake het beleid m.b.t. de studenten en de studentenvoorzieningen in de faculteit;
  • adviesrecht betreffende de uitvoering van het onderwijs en betreffende de zaken waarin de studentenraad instemmingsrecht heeft;
  • informatierecht; de decaan dient de Studentenraad tijdig alle inlichtingen te geven die de raad redelijkerwijs voor de uitoefening van zijn bevoegdheden nodig heeft.

De studentenraad en opleidingscommissie van de faculteit zijn vaak te vinden in de medezeggenschapskamer. Studenten met vragen of klachten over onderwijs kunnen hier terecht.

Leden studentenraad Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

FSR FFTR 1 september 2023 - 1 september 2024
Nan Lont Voorzitter
Dagmar Esselink Vicevoorzitter
Kristin Kostova Secretaris
Silvester Borsboom
Charlotte Blaak
Alësha Smit

Medezeggenschapskamer
Erasmusgebouw
Verdieping 16, kamer E16.09

Studentenraad
studentenraad@ftr.ru.nl

Assessor

De studentassessor vertegenwoordigt de belangen van de studenten binnen de faculteit. Hij / zij is student-lid van het faculteitsbestuur en geeft advies bij belangrijke vraagstukken. Deze vraagstukken gaan onder andere over de OER, de kwaliteit van het onderwijs en de studievoorzieningen. Bij deze functie is het van groot belang om contact te houden met de studenten van de faculteit, om zo te weten wat er speelt. Als studentassessor ben je daarom in nauwe samenwerking met de OLC's en de FSR, om zo de studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Studentassessoren FFTR 1 september 2023 - 1 september 2024
Noortje Schonck

Studentassessor
assessor@ftr.ru.nl

Bezoek ons op Facebook