Programma B3

  • Filosofische cursussen: keuze uit 4 van 8 bachelorseminars (20 EC). Zie *
  • FTR-minor (15 EC)
  • Minor (15 EC)
  • Bachelorwerkstuk (10 EC)
  • Optioneel: buitenlandverblijf (1e semester)
Semester Cursus Cursuscode EC
1 of 2 Verplichte FTR-minor cursus 1: Filosofie als tijdsdiagnose en cultuurkritiek FTR-FICC100-1 of FTR-FICC100-2 5
1 of 2 Minor 15
1 of 2 Bachelorwerkstuk

FTR-FIBA309-1 (sem 1) of FTR-FIBA309-2 (sem 2)

Zie ook de handleiding in Brightspace

10
1 Verplichte FTR- minor cursus 2: Planeet en politiek FTR-FTRMI03 5
1

Optioneel: buitenland-verblijf

of

Keuze uit de volgende 4 bachelorseminars:

1 Geschiedenis van de filosofie 1* FTR-FIBA310 5
1 Filosofie van de psychiatrie* FTR-FIBA315 5
1 Philosophical Anthropology* FTR-FIBA313 5
1 Ethiek* FTR-FIBA307 5
2 Verplichte FTR-minor cursus 3: Geestesweten-
schappen en
samenleving
FTR-CC300 5
2 Keuze uit de volgende 4 bachelorseminars:
2 Sociale en politieke filosofie* FTR-FIBA308 5
2 Metafysica* FTR-FIBA311 5
2 Geschiedenis van de filosofie 2* FTR-FIBA302 5
2 Taalfilosofie* FTR-FIBA305 5
Totaal 60