Masterdiploma

Aanvragen masterdiploma

Scriptie respository

Examendatum

Certificaat Bestuurs- en medezeggenschapswerk

Evaluatie van je masterprogramma

Diploma-uitreikingen

Aanvragen masterdiploma

Aanvraagformulier masterdiploma (je hoeft geen papieren versie in te leveren)

Na indiening van het formulier ontvang je een ontvangstbevestiging van je afstudeeraanvraag. Heb je deze niet ontvangen, neem dan contact op met het het STIP FTR om te controleren of je aanvraag is binnengekomen.

Scriptierepository

De Radboud Universiteit heeft een scriptierepository opgezet waarin alle scripties worden opgenomen en toegankelijk worden gemaakt voor derden. Je kunt in het aanvraagformulier aangeven of je akkoord bent met openbaarmaking van je scriptie. Zo ja, vul dan ook het toestemmingsformulier (docx, 61 kB) in en voeg dit als PDF-bestand bij je aanvraag. We zijn verplicht alle scripties te archiveren en beschikbaar te maken voor o.a. visitatiecommissies. Ook hiervoor gebruiken we de scriptierepository. Je scriptie zal dus altijd worden opgenomen in de scriptierepository, maar jij bepaalt of je scriptie ook door iedereen te raadplegen is.

Examendatum en datum uitschrijving

Je examendatum wordt bepaald door de datum van je laatst behaalde resultaat. Let op, je moet je aanvraag voor het afstuderen dan ook in diezelfde maand ingediend hebben.

Certificaat Bestuurs- en medezeggenschapswerk

Informatie over het aanvragen van een certificaat voor bestuurs- en medezeggenschapswerk.

Evaluatie van je masterprogramma

Na de afstudeeraanvraag wordt je gevraagd een evaluatie in te vullen over je programma. De opleiding stelt het zeer op prijs als je de tijd neemt deze in te vullen.

Diploma-uitreikingen

Om deel te nemen aan een uitreiking dienen je afstudeeraanvraag én alle behaalde resultaten minimaal zes weken van tevoren bij de studentenadministratie bekend te zijn.

Van Diploma Services ontvang je uiterlijk 7 dagen van tevoren een uitnodiging met alle informatie over de uitreiking. Heb je deze dan nog niet ontvangen, neem dan contact op met het STIP.

Wil je geen gebruik maken van de uitreiking, dan kun je dit in het aanvraagformulier aangeven. Je kunt dan, na bericht van Diploma Services, je diploma afhalen bij de Centrale Studentenbalie aan de Houtlaan 4.