Cursussen jaar 2

Het tweede jaar is specialistischer van aard, waarbij de wijsgerige reflectie op je eigen wetenschapsgebied centraal staat. In dit jaar heb je de mogelijkheid om een stage te volgen. Je rondt de opleiding af met een grote scriptie (20 EC). Het tweede jaar omvat 60 EC en bestaat uit de volgende onderdelen:

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 of 2 Filosofische masterseminars op het terrein van je afstudeerspecialisatie
waaronder als keuzemogelijkheid het seminar Ethiek van kennis en wetenschap

FTR-FIWBW03

16
1 of 2 Eén filosofisch masterseminar* uit de filosofische disciplines van het eerste jaar en uit het cursusaanbod op het gebied van de geschiedenis van de filosofie 10
1 of 2 Keuzeruimte: filosofisch masterseminar of een cursus wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied 10
1 & 2 Beroepsoriëntatie FTR-FIMA15 4
1 of 2 Optioneel stage*
2 Masterscriptie FTR-FIMA11 20
Totaal 60

* De opleiding omvat de mogelijkheid tot het volgen van een stage . De student kan kiezen voor een kleine of grote stage.

  1. Een kleine stage heeft een omvang van 10 EC en komt in de plaats van een filosofisch masterseminar
  1. Een grote stage heeft een omvang van 14 EC en komt in de plaats van een filosofisch masterseminar en de beroepsoriëntatie.

Cursussen afstudeerspecialisatie

Je volgt voor minstens 16 EC en max. 26 EC masterseminars op het terrein van je afstudeerspecialisatie

Afstudeer-
specialisatie
Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Filosofie van de rechts-
wetenschappen
1

Philosophy of International Law

JUR-4SYSRF 7
2 Key concepts in the Philosophy of Law JUR-4KEYPHILO 7
2 Rechtsfilosofie klassiek thema JUR-4REFI 7
2 Work in the 21st Century + add on MAN-EDU-MW004 + FTR-FIMAWORK21A 6 + 4
Filosofie van de geschiedenis 1 Capita Selecta: Filosofie van de geschiedenis en cultuur FTR-FIMA-CS-FG 10
Filosofie van de gedrags-
wetenschappen
1 - periode 1 Belang van het kind: rechten en behoeften SOW-PWM180 4
jaar Filosofie van de gedrags-wetenschappen SOW-PWM310 4
1 - periode 2 The good life SOW-PWM160 4
1 & 2 Behavioral Science: Philosophy and Reflection SOW-BS021 4
Filosofie van de politicologie 1 - periode 1 Power in Political Theory MAN-MPOL027A 6
1 Contemporary Debates in Political Theory MAN-MPOL028A 6
1 - periode 2 Urban Political Theory MAN-MPOL047 6
2 Work in the 21st Century + add on MAN-EDU-MW004 + FTR-FIMAWORK21A 6 + 4
Filosofie van de bedrijfs-
wetenschappen
1 - periode 2 Bestuurlijke Ethiek MAN-MBK029 6
2 Work in the 21st Century + add on MAN-EDU-MW004 + FTR-FIMAWORK21A 6 + 4
Filosofie van de natuur- en levensweten-schappen 2 - periode 4 Evolution and the Mind NWI-FFIL202A 3
1 - periode 1 Philosophy of Evidence and Expertise NWI-FFIL220 3
1 - periode 1 Environmental Ethics NWI-FFIL209B 3
1 - periode 1 Science and Values NWI-FFIL218 3
2 - periode 3 Philosophy and Ethics in Microbiology NWI-FFIL302 3
1 - periode 1 Physics and Philosophy NWI-FFIL211B 3
1 - periode 2 Philosophy of Water Management NWI-FFIL212 3
1 - periode 2 Philosophy and Ethics for Computing and Information Science NWI-IMI003 3
1 - periode 2 Upgrading the Human? Ethical and Philosophical Aspects of Human Enhancement NWI-FFIL215 3
1 Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurkunde NWI-NM123 6
2 - periode 3 Science & Arts NWI-FFIL217 3
2 - periode 4 Bioethics for Lifescientists NWI-FFIL203B 3
Filosofie van de godsdienst-wetenschappen 1 Philosophy of Religion FTR-THMA108 10
Filosofie van de cultuurwetenschappen 1 Capita Selecta: Filosofie van de geschiedenis en cultuur FTR-FIMA-CS FG 10
Filosofie van de cognitiewetenschappen 1 Ethics for Artificial Intelligence SOW-MKI67 6
2 Cognition and Complexity SOW-MKI40 6
2 Neurophilosophy SOW-DGCN03 6

Cursussen filosofie algemeen

Je volgt één of twee filosofische masterseminars uit de zes filosofische disciplines van het eerste jaar en uit het cursusaanbod op het gebied van de geschiedenis van de filosofie. Ook heb je de mogelijkheid om een stage te volgen.

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 Continentale Filosofie 1 FTR-FIMA016 10
2 Continentale Filosofie 2 FTR-FIMA017 10
1 Praktische Filosofie 1 FTR-FIMA019 10
2 Praktische Filosofie 2 FTR-FIMA018 10
1 Filosofie van Taal en Cognitie 1 FTR-FIMA020 10
2 Filosofie van Taal en Cognitie 2 FTR-FIMA021 10
1 Grote ideeën en hun Geschiedenis 1 FTR-FIME010-A 10
2 Grote ideeën en hun Geschiedenis 2 FTR-FIME010-B 10
1 Work in the 21st Century + add-on

MAN-EDU-MW004 + FTR-FIMAWORK21A

6 + 4

Practicum beroepsoriëntatie

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 of 2 Module beroepsoriëntatie - Master FTR-FIMA15 4

Masterscriptie

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 of 2 Masterscriptie FTR-FIMA11 20