Filosofie: De mens

Minorcoördinator: Cees Leijenhorst
Toegankelijk voor: Iedereen, m.u.v. Filosofie studenten
Periode: 3 en 4

Inhoud

Deze minor draait om een kritische reflectie op het mens-zijn. Wat is het wezen van de mens? Heeft het eigenlijk wel zin om deze vraag te stellen? In hoeverre is de mens een sociaal en politiek wezen? Wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over "de politiek"?

In de cursus Antropologie houden we ons bezig met de vraag naar het menselijke subject. In hoeverre kunnen we nog spreken over het menselijke subject? In de cursus Sociale en politieke filosofie bestuderen we de eigen aard van het politieke domein. Wat is de relatie tussen moraal, politiek en recht? Ten slotte behandelen we de ontwikkeling van de filosofie in de twintigste eeuw in de cursus Geschiedenis van de hedendaagse filosofie. Door de combinatie van een historische cursus met twee systematische cursussen krijg je niet alleen een overzicht van hoe in het verleden vragen met betrekking tot het mens-zijn behandeld zijn, maar ook hoe we die vragen in het licht van hedendaagse wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen beantwoorden.

Deze minor kun je ook als onderdeel van de pre-master Filosofie volgen. Als je de pre-master met goed gevolg afrondt, kun je instromen in de master Filosofie. Je kunt kiezen uit de volgende vier minoren, die tezamen de pre-master vormen:

- Filosofie: Kennis en handelen
- Filosofie: Helder denken
- Filosofie: De mens
- Filosofie: Waarheid en taal

Meld je zowel aan voor de minor als geheel als voor de afzonderlijke vakken.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
3 en 4 Geschiedenis van de hedendaagse filosofie FTR-FIBAV204 5
3 en 4 Sociale en politieke filosofie FTR-FIBAV212 5
3 en 4 Filosofische antropologie FTR-FIBAV207 5
Minorcode Filosofie: De mens FTR-MI-FI102-12