Programma pre-master Theologie

De pre-master Theologie (60 EC) is een eenjarige opleiding en dient als instroomtraject voor de master Theology (3 year) en de master Religiewetenschappen, specialisaties: Religiestudies, Theology (1 year), Religie en Beleid en Geestelijke Verzorging en voor de master Theology (3 year) en de Educatieve Master Godsdienst- en Levensbeschouwing (2 jaar).

De pre-master kent een voltijds studieprogramma van 60 EC dat je binnen twee jaar moet afronden. Hierdoor kun je er ook voor kiezen om de pre-master in deeltijd te volgen (bijvoorbeeld 30 EC in het eerste jaar en 30 EC in het tweede jaar).

Semester

Periode Cursus Cursuscode

Studielast
(aantal EC)

Semester 1 1 & 2 Academische vaardigheden FTR-RTPM100 0
1 & 2 Geschiedenis van kerk en theologie I FTR-THBA107 5
Grieks* FTR-THBA201 5
1 & 2 Pastoraaltheologie I FTR-THBA109 5
1 & 2 Exegese Oude en Nieuwe Testament FTR-THBA101 5
1 & 2 Liturgiewetenschap FTR-THBA200 5
1 & 2 Methoden van religieonderzoek 2: empirisch** FTR-RTBA104 5
1 & 2 Methoden van religieonderzoek 2: systematisch** FTR-RTBA105 5
1 & 2 Methoden van religieonderzoek 2: literair-historisch** FTR-RTBA106 5
Semester 2 3 & 4 Hebrew* FTR-THPM100 5
3 & 4 Theologische ethiek I FTR-THBA108 5
3 & 4 Dogmatiek I FTR-THBA105 5
3 & 4 Kerkelijk recht FTR-THBA300 5
3 & 4 Werkplaats eindwerkstukSchrijf je zowel in voor de werkplaats als voor het eindwerkstuk FTR-RTBA350-EPR/IST/ GCH/BJC/SYR/VGW/OCH 0
3 & 4 EindwerkstukSchrijf je zowel in voor de werkplaats als voor het eindwerkstuk

FTR-THPM150

Zie ook de handleiding (pdf, 441 kB)

10
Totaal 60 EC
* In plaats van de taalvaardigheidscursussen Grieks en Hebreeuws mag je ook Hedendaags christendom of Wereldgodsdiensen volgen. Dit kan alleen wanneer je in de master geen specialisatie Exegese wilt doen.
** Kies 1 van de drie cursussen methoden van religieonderzoek 2.