Bachelor Religie, Politiek en Samenleving

Binnen de bachelor Religiewetenschappen (religie, politiek en samenleving) maak je intensief kennis met vijf religies die in veel delen van de wereld een belangrijke rol spelen (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme) en met hun heilige teksten.

Je leert het fenomeen religie vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven te bestuderen met als doel om hedendaagse politieke en maatschappelijke kwesties waarin religie een belangrijke rol speelt te kunnen onderzoeken.
Daarbij wordt niet vergeten dat religie altijd nauw verbonden is met persoonlijke keuzes en spiritualiteit, en dat andersom individuele keuzes alles te maken hebben met de rol van religie in de samenleving.

Het eerste jaar

In het eerste jaar ga je na wat religie eigenlijk is. Wat de rol van religie is in de hedendaagse, multiculturele samenleving bestudeer je vanuit antropologisch en sociologisch perspectief. Tevens leer je de achtergronden van de vijf zogenaamde wereldreligies kennen en maak je kennis met zogenaamde nieuwe religieuze bewegingen. Daarnaast werk je aan je academische vaardigheden en maak je kennis met het opzetten en doen van onderzoek. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een studieadvies.

Het tweede jaar

De kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan wordt in het tweede jaar verdiept. Je verdiept je kennis van de wereldreligies door aan de slag te gaan met heilige boeken en teksten. Je leert ook waarom religie vaak in verband wordt gebracht met leefregels en ethiek en je leert ook naar religie kijken vanuit een psychologisch perspectief. Daarnaast ga je je specialiseren in één onderzoeksmethode (empirisch, literair-historisch of systematisch) en voer je samen met andere studenten een klein onderzoeksproject uit rondom een actueel politiek thema. In de FTR-minor verdiep je je samen met studenten Filosofie en Theologie in de betekenis van je vakgebied voor de maatschappij.

Het derde jaar

Het eerste semester van het derde jaar (30EC) mag je zelf indelen. Je kunt kiezen voor extra verdiepende cursussen op het terrein van religie, voor verbreding door het volgen van cursussen bij andere opleidingen of voor de  educatieve minor (waarbij je opgeleid wordt tot docent godsdienst/levensbeschouwing. Je hebt ook de mogelijkheid om een periode te studeren aan een buitenlandse universiteit. In het laatste half jaar volg je colleges over de relatie tussen religie, gender en seksualiteit en over religie in het publieke domein. Tijdens het derde vak van de FTR-minor leer je nadenken over je beroepsmogelijkheden. Je sluit de opleiding af met een werkstuk over een actueel onderwerp op het snijvlak van religie, politiek en samenleving.

Minoren

Je bachelorprogramma kun je verbreden en/of verdiepen door het kiezen van twee minoren. Daarnaast volg je de verplichte FTR-minor die bestaat uit drie cursussen. In de FTR-minor cursus 1 leer je vanuit een filosofisch perspectief kritisch te kijken naar de verhouding tussen religie en moderniteit. FTR-minor cursus 2 is genaamd Planeet en Politiek. FTR-minor cursus 3 is een vak dat bestaat uit twee gedeelten. In het eerste deel, de ‘kritische academicus’, leer je kritisch nadenken over de maatschappelijke relevantie van de geesteswetenschappen in het algemeen en de religiewetenschappen in het bijzonder. Het tweede deel, de ‘academicus op de werkvloer’, is gericht op loopbaanoriëntatie.