Bachelor Theologie

De bachelor Theologie bied je inzicht in de actuele situatie en de historische bronnen van het christendom. De opleiding aan de RU is opgebouwd uit een inleidend eerste jaar, een verdiepend tweede jaar en een derde jaar dat gericht is op het toepassen van  eerder verworven kennis en inzicht om zelf een theologisch oordeel te kunnen vormen.

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding staat in het teken van kennismaking met verschillende aspecten van de theologie. Je volgt colleges over theologische kerngebieden zoals bijbelexegese, geschiedenis van kerk en theologie, dogmatiek, theologische ethiek en pastoraaltheologie. Bij het vak Academische Vaardigheden ligt het accent op het academisch schrijven en het doen van literatuuronderzoek. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies.

Het tweede jaar

In het tweede jaar krijg je verdieping op de kennis die je in het eerste jaar opgedaan hebt. Je besteedt aandacht aan de actualiteit en de praktijk van het christendom wereldwijd. Ook volg je de cursus Grieks en ga je aan de slag met de nieuw-testamentische teksten. In de FTR-minor verdiep je je samen met studenten Filosofie en Religiewetenschappen in de betekenis van je vakgebied voor de maatschappij.

Het derde jaar

In het eerste semester volg je twee minoren van 30 EC. Je kan hier kiezen uit verschillende vakken binnen de Theologie en vakken bij andere opleidingen. Ook kan je studeren in het buitenland of de educatieve minor volgen waarbij je opgeleid wordt tot tweedegraads docent Levensbeschouwing/Godsdienst. In het tweede semester verdiep je je in recente ontwikkelingen binnen de theologie. Er is specifieke aandacht voor de christelijke spiritualiteit. Het vak Kerkelijk recht geeft je inzicht in de historische en juridische ontwikkelingen binnen de kerk. In dit jaar wordt ook het afsluitende bachelorwerkstuk geschreven.

Minoren

Je bachelorprogramma kun je verbreden en/of verdiepen door het kiezen van twee minoren. Daarnaast volg je de verplichte FTR-minor die bestaat uit drie vakken. In het FTR-minor vak 1 leer je vanuit een filosofisch perspectief kritisch te kijken naar de verhouding tussen religie en moderniteit. FTR-minor vak 2 heet Planeet en Politiek. FTR-minor vak 3 is  een  vak dat bestaat uit twee gedeelten. In het eerste deel, de ‘kritische academicus’, leert je kritisch nadenken over de maatschappelijke relevantie van de geesteswetenschappen in het algemeen en de theologie en religiewetenschappen in het bijzonder. Het tweede deel, de ‘academicus op de werkvloer’, is gericht op loopbaanoriëntatie.