Master Theologie

De masteropleiding Theologie is Engelstalig en beslaat drie studiejaren, waarbij je kunt kiezen voor een van de volgende specialisaties: practical theology, systematic theology, history of church and theology en Biblical exegesis. In de eerste twee jaar volg je twee seminars en een specialisation course binnen de door jou gekozen theologische specialisatie. Daarnaast volg je twee seminars op het terrein van de overige theologische kerndisciplines en kies je één vak uit drie keuzevakken. Tenslotte schrijf je een masterscriptie op het terrein van de door jou gekozen specialisatie. In het derde jaar kies je vervolgens voor één van de vier beroepsvoorbereidende programma’s: Religion and Policy, Spiritual Care, Teacher Education in Religious Education en Academic Research.

Master specialisation Practical Theology

Deze specialisatie richt zich op de hedendaagse transformatie  van religie in de Westerse samenleving. De vraag wat de theologische betekenis is van de veranderende aanwezigheid van de christelijke religie in de samenleving staat centraal, waarbij je wordt uitgedaagd om te zoeken naar nieuwe theologische concepten en onderzoeksmethoden om een beter begrip te krijgen van hedendaagse niet-traditionele vormen van religie.

Master specialisation Systematic Theology

De vraag wat de relevantie is van het christelijk geloof voor de hedendaagse samenleving staat binnen deze specialisatie centraal en toont de focus op publieke theologie die voor deze specialisatie kenmerkend is. Binnen deze specialisatie leer je expliciet te reflecteren op de vraag hoe christelijke overtuigingen en waarden bij kunnen dragen aan het welzijn van mens en samenleving.

Master specialisation History of Church and Theology

Deze specialisatie leert je  met een analytische en kritische blik naar de historische ontwikkelingen van het christendom tekijken. Daarbij leer je om  vanuit een historische analyse van het christendom naar hedendaagse vraagstukken te kijken. Uniek is dat de bestudering van de geschiedenis van het christendom gekoppeld wordt aan de bestudering van het juridisch systeem van de Rooms-Katholieke Kerk.

Master specialisation Biblical Exegesis

Deze specialisatie richt zich op de bestudering van het Oude en Nieuwe Testament tegen de achtergrond van de oorspronkelijke sociaal-culturele context waarin de verschillende teksten zijn geschreven. Hierbij ga je  tevens na wat de hedendaagse betekenis van deze Bijbelse teksten kan zijn en hoe deze teksten nog steeds richtinggevend kunnen zijn voor het menselijk handelen.

Master professional specialisation Religion and Policy

De specialisatie religion and policy bereid je voor op functies binnen overheids- en zorginstellingen en binnen het bedrijfsleven op het vlak van culturele en religieuze diversiteits- en beleidsvraagstukken. Centraal staat de opdrachtstage in het tweede semester, waarbij je praktijkgericht onderzoek verricht naar een concrete beleidsvraag binnen een organisatie.

Master professional specialisation Spiritual Care

De specialisatie spiritual care bereid je voor op de functie van geestelijk verzorger binnen zorginstellingen. Binnen deze specialisatie staat de studie van het verband tussen religie en zorg centraal met in het tweede semester een beroepsstage, waarbij je stage loopt als geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.

Master professional specialisation Teacher Education in Religious Education

Wanneer je  een carrière in het onderwijs ambieert, kunn je het derde masterjaar invullen met de eerstegraads lerarenopleiding godsdienst/levensbeschouwing. Deze opleiding bestaat uit een theoretisch deel van 30 EC en een stage in het voortgezet onderwijs van 30 EC. De opleiding wordt geheel verzorgd door de Radboud Docenten Academie (RDA). Meer informatie over deze opleiding is te vinden op de website van de RDA: https://www.ru.nl/docentenacademie/

Master professional specialisation Academic Research

Deze professionele specialisatie is bedoeld voor  de student die zich voor wil bereiden op het schrijven van een dissertatie of die in het buitenland wil gaan studeren. De specialisatie bestaat voor de helft uit onderwijs en voor de andere helft uit concrete onderzoeksactiviteiten. Voor het onderwijsdeel stel je zelf een programma samen uit het volledige aanbod aan masterseminars van de faculteit, uit de seminars en cursussen die door de onderzoeksschool NOSTER worden aangeboden of uit het aanbod van een buitenlandse universiteit. Voor het deel onderzoek dien je een onderzoeksvoorstel  en een wetenschappelijk artikel te schrijven.