Verkort programma Theologie

Profiel van de opleiding

In het verkorte programma Theologie bestuderen we de (joods-)christelijke traditie vanuit historisch en actueel oogpunt, te midden van andere godsdiensten en culturen. Als theoloog bestudeer en reflecteer je op wat mensen bezielt en inspireert: hun geloof, hoop, verdriet en zoektocht naar verlossing of verzoening. De studie brengt opvattingen en praktijken van individuele gelovigen in verband met de (joods-)christelijke traditie en de wereldwijde christelijke gemeenschap. Deze inhoudelijke uitgangspunten zijn vertaald in de doelen van de bacheloropleiding Theologie.
Het eerste jaar van de verkorte bachelor omvat de inleidende cursussen van de literaire, historische, systematische en pastorale theologie. Je volgt ook twee vakken uit de praktische theologie die verdiepend van aard zijn door liturgische en existentiële vraagstukken centraal te stellen. Daarnaast krijg je een inleiding in het kerkelijk recht  en oefen je je Griekse taalvaardigheid.

In het tweede jaar van de verkorte bachelor volg je verdiepingscursussen op het gebied van de literaire, historische en systematisch theologie. Daarnaast heb je een minorruimte van 30 EC en schrijf je je bacheloreindwerkstuk. Hiervoor volg je de verplichte cursus Werkplaats eindwerkstuk.

Indeling van de opleiding

Als je in het bezit bent van een wo-propedeusediploma of hbo-diploma kun je kiezen voor de verkorte bacheloropleiding Theologie. Het programma omvat 120 EC en bestaat voor 90 EC uit verplichte majorcursussen en voor 30 EC uit minorcursussen die je in het tweede jaar zelf mag kiezen. Als je Theologie als tweede studie doet, kun je de minorruimte bij Theologie invullen met cursussen van je eerste opleiding. Hierdoor is het vrij gemakkelijk om twee studies te combineren.