Master

Hartelijk welkom als masterstudent bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Om de organisatie rondom je studie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we je hierbij alvast zo goed mogelijk informeren.

Wil je starten met een master waarvoor een selectieprocedure geldt? Dan is het uiteraard noodzakelijk dat je hiervoor bent toegelaten door de facultaire toelatingscommissie.

Inschrijven voor cursussen en tentamens

  • De inschrijving voor cursussen gaat op 15 juli open. Meld je z.s.m. aan zodat je van een plek verzekerd bent en je op tijd de informatie op Brightspace kunt inzien.
  • Wanneer je bent ingeschreven voor een cursus betekent dat automatisch dat je ben ingeschreven voor de 1ste gelegenheid van het bijbehorende tentamen. Wil je deelnemen aan de 2de gelegenheid, dan moet je je zelf tijdig inschrijven. Dat kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de tentamendatum. Je kunt alleen deelnemen aan een tentamen wanneer je bent ingeschreven.
  • Studenten met een functiebeperking die in aanmerking willen komen voor bijzondere voorzieningen bij een tentamen, zoals een alternatieve werkvorm of extra tijd, moeten dit z.s.m. aanvragen via de studentendecaan.

Meer weten over inschrijvingen voor cursussen en tentamens? Check deze pagina van de studiegids.

Master Welkom Dag - 31 augustus

Om alle master- én pre-masterstudenten welkom te heten aan de Faculteit der Filosofie Theologie en Religiewetenschappen, organiseren we op 31 augustus 2023 een Welkom Dag.

Meer informatie over deze dag vind je hier.

Goedkeuring masterprogramma

Start je met een masterprogramma dan heb je meestal de vrijheid om keuzes te maken in je studieprogramma. Om er zeker van te zijn dat de keuzes die je maakt binnen het programma passen moet je je programma zo vroeg mogelijk laten goedkeuren. Zorg dat je programma is goedgekeurd voor de start van het collegejaar. Op de pagina Goedkeuring / Wijziging masterprogramma vind je hoe je goedkeuring vraagt.