Verplichte aanwezigheid

Voor de volgende onderwijsvormen geldt een aanwezigheidsplicht:

  • werkcollege
  • practicum
  • begeleiding bij scriptie en stage
  • tutoraat

Bij hoorcolleges is geen aanwezigheidsplicht, maar aanwezigheid wordt met klem aangeraden. Voor programmaonderdelen waarbij zelfstudie centraal staat, ben je verplicht om aanwezig te zijn bij die onderdelen die als werkcollege of werkgroep zijn omschreven.

Je aanwezigheidsplicht bij en deelname aan practica en werkcolleges is vereist om het onderdeel af te kunnen sluiten of om aan de afsluitende toets deel te kunnen nemen. Als je door omstandigheden (overmacht, bijzondere persoonlijke omstandigheden) niet aan deze plicht kunt voldoen, meld dit dan altijd direct aan je docent en aan de studieadviseur.

Let op: niet het rooster, maar de werkvorm in de OER bepaalt of er een aanwezigheidsplicht geldt. De docent zal dit waar nodig ook verduidelijken in de cursushandleiding. De cursushandleiding wordt per cursus gepubliceerd op Brightspace.