Weblectures 2023-2024

Het faculteitsbestuur heeft besloten vanaf dit studiejaar alle hoorcolleges in de bachelor Filosofie en PPS als weblecture op te laten nemen. Daarnaast blijven de weblectures voor de premaster Filosofie en Religiewetenschappen gehandhaafd.

De weblectures (opnames) van de hoorcolleges zijn bedoeld als steun voor studenten die colleges moeten missen, als extra hulp bij de voorbereiding op het tentamen en voor studenten die vallen onder de regeling ‘Flexibel Studeren’ en langdurig extra voorzieningen nodig hebben.

Voor weblectures geldt het volgende:

  1. Alle hoorcolleges in de bachelor worden opgenomen als weblectures.
  2. De weblectures worden twee weken voor de tentamenperiode door de docent aan alle studenten beschikbaar gesteld via Brightspace.
  3. Een weblecture betekent enkel het opnemen van het college. Er wordt niet live gestreamd en er is geen interactie met studenten thuis. (Individuele) verzoeken van studenten tot het opnemen van extra vakken als weblectures kunnen niet gehonoreerd worden.

Alleen hoorcolleges worden opgenomen. Dus geen hoor- en werkcolleges (HC/WC) of andere werkvormen. Dit wordt bepaald op basis van de werkvormen in de OER.