Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Duur: 3 jaar (180 EC), alleen in voltijd Start: september Voertaal: Nederlands Titel: Bachelor of Science (BSc) Croho-code (unieke opleidingscode): 56990  Beschikbare plaatsen (numerus fixus): 100

De aanmelddeadline voor het aankomend collegejaar is inmiddels verstreken. Details rondom de selectieprocedure  vind je hier.

Welke invloed heeft de omgeving op de gezondheid? In je latere beroepspraktijk werk je samen met mensen uit verschillende vakgebieden, zoals artsen, biologen en natuurkundigen. Om goed in zo'n team te werken, is naast je eigen biomedische deskundigheid, goede communicatie met mensen uit andere vakgebieden cruciaal. Een brede wetenschappelijke belangstelling en een kritische instelling zijn daarom van groot belang. Biomedische wetenschappers zorgen ervoor dat de arts steeds beter is toegerust om optimale zorg te verlenen. Uniek is dat je de eerste anderhalf jaar grotendeels gezamenlijk met geneeskunde volgt met een breed perspectief, van molecuul tot populatie en een uitstekende natuurwetenschappelijke basis. Je voert zelf de regie over het behalen van je leerdoelen. Daarbij krijg je hulp van je eigen coach.

Het studieprogramma is opgebouwd uit kwartalen en ieder kwartaal is inhoudelijk gezien opgebouwd uit een aantal leerlijnen:

Mechanismen van ziekte en gezondheid (samen met Geneeskunde): Hierin bestudeer je de onderliggende mechanismen van ziekte en gezondheid op verschillende niveaus: van molecuul, cellen, organen en van individu tot de gehele populatie.

Context, Science and Innovation (samen met Geneeskunde): In deze leerlijn ga je aan de slag om vragen uit de gezondheidszorg om te zetten in concrete vraagstellingen en onderzoek. Je leert om te kijken naar de wensen van verschillende belanghebbenden. In teamverband voer je een innovatie- en een wetenschappelijk project uit.

Professionaliteit: Je wordt ingedeeld in een groep van 8 studenten Biomedische Wetenschappen onder leiding van een coach. In deze groep besteed je aandacht aan je professionele ontwikkeling. Daarnaast heb je regelmatig bijeenkomsten met je learning community, die bestaat uit jouw coachgroep en drie coachgroepen met Geneeskundestudenten. In de learning community bespreek je de voortgang in het bestuderen van de stof en de integratie van de verschillende leerlijnen.

Research (voor Biomedische Wetenschappen): Je ontwikkelt hier vaardigheden om goed en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek te doen. Denk hierbij aan het formuleren van goede vraagstellingen, een goede opzet van je onderzoek maken, metingen verrichten, analyse van de resultaten en een goede verslaglegging