Zoek in de site...

Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie

De Studenten Organisatie voor Onderwijs en Studie (het SOOS) is het vertegenwoordigend orgaan van de studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Molecular Mechanisms of Disease. Het SOOS wordt gevormd door studenten die zich actief bezighouden met onderwijsorganisatie en onderwijsbeleid. Via het SOOS krijgen studenten regelmatig actuele informatie over onderwijsaangelegenheden. Ook functioneert het SOOS als klachtenpost en ondersteunt het SOOS de jaarvertegenwoordigers. De jaarvertegenwoordigers behartigen de belangen van hun jaargroep en onderhouden daartoe intensief contact met de onderwijscoördinatie.

Doelstellingen

 • Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Molecular Mechanisms of Disease, op het gebied van onderwijs;
 • Het functioneren als meldpunt om studenten met hun opmerkingen, klachten of vragen over het onderwijs verder te helpen;
 • Het leveren van een positieve bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de opleidingen BMW en GNK;
 • Het leveren van een bijdrage aan een goede informatievoorziening aan studenten over het onderwijs.
 • Het faciliteren en het kenbaar maken van de medezeggenschap en haar speerpunten.
 • Het SOOS tracht haar doelstellingen te bereiken door:

Activiteiten

 1. wekelijks een vergadering voor lopende zaken te beleggen;
 2. contacten te onderhouden met andere medezeggenschapsorganen en uitvoerende organen binnen de faculteit en met deze, namens de studenten, in overleg te treden;
 3. meningen en standpunten van studenten weer te geven en deze aan betrokken instanties kenbaar te maken;
 4. de studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Molecular Mechanisms of Disease op de hoogte te houden van de activiteiten van de verschillende medezeggenschapsorganen;
 5. het verzamelen en verspreiden van informatie van belang voor de studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Molecular Mechanisms of Disease;
 6. jaarlijks een medezeggenschapsdag te organiseren, waarbij de medezeggenschap zichzelf presenteert en de studenten met haar kennis kunnen maken.

Klachten en vragen

Met alle klachten en vragen over onderwijs en aanverwante onderwerpen kunnen de studenten bij het SOOS terecht. Afhankelijk van de aard van de klacht of vraag, wordt die door het SOOS zelf behandeld of doorgespeeld naar een ander medezeggenschapsorgaan. Studenten worden op de hoogte gehouden van de afhandeling van de klacht.

Samenstelling van het SOOS-bestuur

Elk studiejaar wordt het SOOS bestuurd door een zeskoppig bestuur bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter (ook MFVN-bestuurslid), secretaris, penningmeester, jaarvertegenwoordiger coördinator (JVT-CO) GNK en BMW. De JVT-COs hebben ook zitting als student-lid in het OMT-1. Elke september begint een nieuw bestuur.

Bereikbaarheid van het SOOS

Het SOOS is gevestigd in het studiecentrum van de medische faculteit op route 87, ruimte 1.74, Geert Grooteplein Noord 21 6525 EZ Nijmegen.

Iedere dag wordt er zitting gehouden tussen 11.30 en 12.30 uur.

Contact opnemen kan via telefoon, website, e-mail en sociale media.

Tel: 024-36 14 684, Website: http://soos-nijmegen.nl, E-mail: soos@radboudumc.nl

Sociale media: Facebook: @SOOSNijmegen en Instagram: @soos_nijmegen