Zoek in de site...

Inschrijftermijnen

De aanmelding in Osiris vindt plaats in verschillende termijnen. Onderwijs waarvoor je een keuze kan maken (Vrije Keuze onderwijs, Minoren) heeft een andere inschrijftermijn dan het overige onderwijs.

Let op: aanmelden na de deadline is niet mogelijk. Geen inschrijving betekent geen deelname aan (toetsend) onderwijs.

Inschrijftermijnen tweede helft van het studiejaar (tweede semester)

Inschrijven vanaf Inschrijven t/m Na-inschrijving open Na-inschrijving t/m Uitschrijven mogelijk t/m
Bachelor onderwijs semester 2 6-11-2023 3-12-2023 n.v.t. n.v.t. 3-12-2023

Inschrijftermijnen eerste helft van het studiejaar (eerste semester)

Inschrijven vanaf Inschrijven t/m Na-inschrijving open Na-inschrijving t/m Uitschrijven mogelijk t/m
Bachelor onderwijs semester 1 19-6-2023 13-8-2023 n.v.t. n.v.t. 13-8-2023
Research minoren/Koba 22-5-2023 4-6-2023 n.v.t. n.v.t. 13-8-2023
VKO Q6/Q7/Q8 ronde 1 16-10-2023 22-10-2023 n.v.t. n.v.t. 22-10-2023
VKO Q6/Q7/Q8 ronde 2 30-10-2023 5-11-2023 n.v.t. n.v.t. 5-11-2023
VKO Q6/Q7/Q8 rechtstreeks n.v.t. n.v.t. 13-11-2023 3 weken voor start kwartaal 3 weken voor start kwartaal