Zoek in de site...

Toetsinschrijving

Aanmelden

Je schrijft je via Osiris in voor het onderwijs en het bijbehorende tentamen, tenzij in de OER anders is aangegeven. Inschrijving voor het reguliere onderwijs omvat inschrijving voor alle toetsen en opdrachten die deel uitmaken van het tentamen (eerste gelegenheid).

Herhalen toetsen: kijk goed naar de overgangsbepalingen

Let op! Er zijn uitzonderingen:

Opleiding

Jaar

Cursuscode

Bijzonderheid

BMW; GNK

Jaar 2 en 3

MED-VK** (VKO cursussen)

De (hertoets) datum in Osiris kan afwijken van de daadwerkelijke toetsdatum. De daadwerkelijke toetsdatum is in overleg met de coördinator.

BMW;
GNK

3

MED-B3MINxx
(research minoren)

De (hertoets) datum in Osiris kan afwijken van de daadwerkelijke toetsdatum. De daadwerkelijke toetsdatum is in overleg met de coördinator.

Deadlines:
Voor de cursus MED-BxPCSx wordt voor het toetsende onderwijs (deeltoets Patiëntcontacten) een aangepaste termijn voor aanmelden gehanteerd, deze is gelijk aan de reguliere inschrijftermijn voor het onderwijs. 

Zie voor uitgebreide informatie over toetsinschrijvingen en een overzicht van alle toetsen per kwartaal de Brightspacecourse 2023 Toetsing bachelor.

Afmelden
Afmelden voor een toets kan tot 5 werkdagen voor de datum via Osiris. Je schrijft je uit voor de toets in Osiris. In geval van onvoorziene omstandigheden vlak voor de toets dien je een afmelding te versturen door middel van een Topdesk bericht aan FMW - Toetscoördinatie BMW/BMS/GNK/MMD/THK.