Zoek in de site...

Minor Data Science

De campus-brede minor Data Science  wordt aangeboden door het inter­facultaire samenwerkingsverband Radboud AI. Deze Engelstalige minor kan in principe worden gevolgd door alle bachelorstudenten van de Radboud Universiteit.

Wat is data science?

Data speelt een centrale rol in vrijwel elke wetenschapsdiscipline, bij bedrijven, en in maatschappelijke organisaties. Data science is een multidisciplinair vakgebied waarin methoden worden ontwikkeld en toegepast om data automatisch om te zetten in kennis en oplossingen.

Wat houdt de minor Data Science in?

De minor Data Science is minstens 15 EC groot, met vakken in beide semesters. Voor studenten van de Faculteit Medische Wetenschappen zijn verplicht:

  • Advanced Data Analysis and Programming). Als je elders al basisvaardigheden in programmeren hebt opgedaan, kan deze cursus worden vervangen door een ander minorvak.
  • Mathematics for Data Science (NWI-IBC044, 3 EC, kwartaal 1). Dit is deels een opfriscursus VWO wiskunde. Als je elders al basiskennis van matrixalgebra en kansberekening hebt opgedaan, kan deze cursus worden vervangen door een ander minorvak.
  • Data Science Project (NWI-IBC045, 6 EC, kwartalen 3+4). In een klein groepje met studenten van verschillende opleidingen pas je data science technieken toe in een praktisch project.

Voor de overige studiepunten zijn verschillende keuzevakken mogelijk, afhankelijk van je kennis en interesses. Enkele relevante voorbeelden zijn: Image Analysis (NWI-IBC046, 3 EC, kwartaal 3) en Data Mining (NWI-IBI008; 6 EC, kwartalen 1+2). Studenten Geneeskunde kunnen ook kiezen voor Data: Bioinformatics (NWI-MOL152, 3 EC, kwartaal 2). Voor de volledige lijst met keuzevakken, zie www.ru.nl/ai/research-education/education/data-science-minor (verwijst naar een andere website).

Inschrijving

Vanaf juli/augustus kan je je via Osiris inschrijven voor de minor met vakcode NWI-MI-DATASC. Als je vragen hebt over de minor of advies nodig bij het kiezen van het vakkenpakket, kan je contact opnemen met de minorcoördinator Stefan Frank (minordatascience@ru.nl).

Voor het vervangen van de verplichte, reguliere minor door de minor Data Science, is toestemming nodig van de Examencommissie.