Zoek in de site...

Overzicht Biomedische Wetenschappen jaar 1

Nadere informatie over inhoud en opbouw van de kwartalen in het eerste studiejaar is beschikbaar in de Studiecatalogus en op Brightspace.

Alle kwartalen worden aangeduid met een Q, bijvoorbeeld: kwartaal 1 is Q1, kwartaal 2 is Q2 etcetera.

Kwartaal data:
Blok Start Einde
K1 4-9-2023 5-11-2023
K2 6-11-2023 28-1-2024
K3 29-1-2024 7-4-2024
K4 8-4-2024 30-6-2024

Verwondering: een kennismaking en onderdompeling. Je krijgt een inleiding op veel verschillende terreinen.

Nature and Nurture: wat is de rol van erfelijke aanleg (nature) en gezondheidsgedrag (nurture) op de gezondheid van de mens?

Homeostase: hoe zorgt het lichaam ervoor dat alle processen in evenwicht blijven.

Aanval en verdediging: hier leer je over het immuunsysteem. Hoe verdedigt het lichaam zich tegen micro-organismen en hoe verloopt een infectie?

Op de leerlijn Research na volg je bijna al het onderwijs in de kwartalen van het eerste jaar samen met studenten geneeskunde.

Jaar 1
Onderwijseenheid EC's Code
Mechanismen gezondheid en ziekte, semester 1 13 MED-B1MGZS1
Mechanismen gezondheid en ziekte, semester 2 13 MED-B1MGZS2
Research, semester 1 4 MED-B1RESS1
Research, semester 2 4 MED-B1RESS2
Context, science and innovation, semester 1 2,5 MED-B1CSIS1
Context, science and innovation, semester 2 2,5

MED-B1CSIS2

Context, science and innovation, integratieopdrachten 6

MED-B1CIOJ1

Context, science and innovation, innovatieproject 9

MED-B1CPRJ1

Professionaliteit,- Patiëntcontacten en Professionaliteit, BMW, semester 1 2

MED-B1PFS1B

Patiëntcontacten,- Patiëntcontacten en Professionaliteit, BMW, semester 1 1

MED-B1PCS1B

Professionaliteit,- Patiëntcontacten en Professionaliteit, BMW, semester 2 2

MED-B1PFS2B

Patiëntcontacten,- Patiëntcontacten en Professionaliteit, BMW, semester 2 1

MED-B1PCS2B

RADAr: Academische taalvaardigheid 0

MED-RADAR-NL

TOTAAL bachelor jaar 1 60