Zoek in de site...

Overzicht Biomedische Wetenschappen jaar 3

Kwartaal data:
Blok Start Einde
K1/Q1/Q5/Q9 4-9-2023 5-11-2023
K2/Q2/Q6/Q10 6-11-2023 28-1-2024
K3/Q3/Q7/Q11 29-1-2024 7-4-2024
K4/Q4/Q8/Q12 8-4-2024 30-6-2024

Het derde jaar staat in het teken van specialisatie. De eerste twee kwartalen van het jaar volg je twee minoren naar keuze. In het eerste kwartaal volg je ook keuzeonderwijs gericht op het aanleren van algemene wetenschappelijke vaardigheden. In het tweede kwartaal volg je de module wetenschappelijke integriteit. Zo word je voorbereid op de wetenschappelijke stage van 20 weken die over de laatste twee kwartalen loopt. Tijdens deze stage voer je je eigen onderzoek uit op een afdeling in het Radboudumc.

Jaar 3
Onderwijseenheid EC's Code
Research minor 1 11 MED-B3MINxx
Research minor 2 11 MED-B3MINxx
Koba, semester 1 3 MED-B3KOx
Wetenschappelijke integriteit 3 MED-B3WI
Bacheloronderzoeksstage 28 MED-B3BOSSS2
Bachelor writing 1 MED-B3WR
Professionaliteit, – Patiëntcontacten en Professionaliteit, BMW, semester 1 0,5

MED-B3PFS1B

Patiëntcontacten, – Patiëntcontacten en Professionaliteit, BMW, semester 1 0,5 MED-B3PCS1B
Professionaliteit, – Patiëntcontacten en Professionaliteit, BMW, semester 2 1 MED-B3PFS2B
Patiëntcontacten, – Patiëntcontacten en Professionaliteit, BMW, semester 2 1

MED-B3PCS2B

TOTAAL bachelor jaar 3 60