Zoek in de site...

Adviesboekenlijst Bachelor Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde

In principe kies je zelf hoe je het liefst studeert. Het onderwijs is door docenten ontworpen op basis van een zogenaamde adviesboekenlijst. Hier (pdf, 172 kB) vind je een overzicht van deze adviesboekenlijst, gerangschikt naar onderwerp. Daarin staat ook aangegeven welke titels er digitaal beschikbaar zijn en van welke titels het aanbevolen wordt om deze in hard copy ter beschikking te hebben.

De titels in de adviesboekenlijst zijn te verdelen in drie categorieën:

Categorie A: Voor deze titels geldt dat zij digitaal (via een licentie medische bibliotheek) of vrij (via internet) toegankelijk zijn. Studenten kunnen dus vrijelijk over deze literatuur beschikken.

Categorie B: Titels die niet digitaal of vrij toegankelijk zijn en die veel gebruikt worden in het onderwijs. Het wordt aangeraden (maar niet verplicht) om deze titel in hard copy aan te schaffen. Kijk hiervoor op de website van de MFVN.

Categorie C: Titels die beperkter in het onderwijs worden gebruikt. Deze titels zijn deels wel en deels niet digitaal beschikbaar. Studenten kunnen op basis van hun eigen behoefte en/of belangstelling kiezen of zij over deze literatuur willen beschikken.

Kijk HIER voor de beschikbare E-books (libguide) op de site van de medische bibliotheek.