Zoek in de site...

Cursussen jaar 2

In onderstaande tabellen kun je de cursussen vinden van jaar 2 van de opleiding Geneeskunde.

Deze tabellen zijn gebaseerd op de gegevens zoals ze zijn vermeld in de OER GNK.

Voor een overzicht van de (na)-inschrijftermijnen, klik hier.

Cursussen Geneeskunde jaar 2, semester 1
Naam onderwijseenheid Osiris code
Mechanismen gezondheid en ziekte, semester 1 MED-B2MGZS1
Praktijk en principes van de geneeskunde, semester 1 MED-B2PPGSEM1
Context, science and innovation, semester 1 MED-B2CSIS1
Context, science and innovation, Scientific research project MED-B2CPRJ2
Professionaliteit – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 1 MED-B2PFS1G
Patiëntcontacten – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 1 MED-B2PCS1G

Vrije keuzeruimte bachelor jr. 2* (inschrijven mogelijk vanaf 16 oktober 2023)

MED-VKxx (vul in plaats van xx de code van de VKO- cursus in)
Voortgangstentamen bachelor jr. 2** MED-VTB2

* Voor VKO gelden andere inschrijftermijnen
**Je hoeft jezelf niet in te schrijven voor het Voortgangstentamen, dit verloopt automatisch.

Cursussen Geneeskunde jaar 2, semester 2
Naam onderwijseenheid Osiris code
Mechanismen gezondheid en ziekte, semester 2* MED-B2MGZS2
Klinische vraagstukken, cluster ABCD (zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken en PPG jaar 2 en 3) MED-BKVS
Praktijk en principes van de geneeskunde, cluster ABCD, semester 2
(zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken en PPG jaar 2 en 3)
MED-B2PPGSEM2
Context, science and innovation, GNK, semester 2 MED-B2CSIS2G
Professionaliteit – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 2 MED-B2PFS2G
Patiëntcontacten – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 2 MED-B2PCS2G
Vrije keuzeruimte bachelor jr. 2** MED-VKxx (vul in plaats van xx de code van de VKO- cursus in)
Voortgangstentamen bachelor jr.2*** MED-VTB2

*MED-B2MGZS2
Aan de cursus: mechanismen gezondheid en ziekte (MGZ), afsluitend tentamen, MED-B2MGZS2 is geen onderwijs verbonden. Dit is alleen een toets, meld je aan voor de cursus zodat je automatisch voor alle deeltoetsen wordt ingeschreven! Zie ook toetsinschrijving.
** Voor VKO gelden andere inschrijftermijnen
***Je hoeft jezelf niet in te schrijven voor het Voortgangstentamen, dit verloopt automatisch.