Zoek in de site...

Cursussen jaar 3

In onderstaande tabellen kun je de cursussen vinden van jaar 3 van de opleiding Geneeskunde.

Deze tabellen zijn gebaseerd op de gegevens zoals ze zijn vermeld in de OER GNK.

Voor een overzicht van de (na)-inschrijftermijnen, klik hier.

Cursussen Geneeskunde jaar 3, semester 1
Naam onderwijseenheid Osiris code
Minor 1, semester 1 (zie de instructiehandleiding)*

MED-B3MINxx (vul in plaats van xx het getal van de Minor van je keuze in)

Klinische vraagstukken, cluster ABCD (zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken en PPG jaar 2 en 3) MED-BKVS
Praktijk en principes van de geneeskunde, cluster ABCD, semester 1
(zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken en PPG jaar 2 en 3)
MED-B3PPGSEM1
Professionaliteit – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 1 MED-B3PFS1G
Patiëntcontacten – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 1 MED-B3PCS1G
Voortgangstentamen bachelor jr. 3** MED-VTB3

*Voor de Minoren gelden andere inschrijftermijnen.

**Je hoeft jezelf niet in te schrijven voor het Voortgangstentamen, dit verloopt automatisch.

Cursussen Geneeskunde jaar 3, semester 2
Naam onderwijseenheid Osiris code
Klinische minor, semester 2
(zie de inschrijfinstructie)*

MED-B3MINKxx (vul in plaats van xx het getal van de Minor van je keuze in)

Klinische vraagstukken, cluster E1 t/m E4 (zie Bijzonderheden Klinische Vraagstukken jaar 2 en 3) MED-BKVS
Praktijk en principes van de geneeskunde, semester 2 MED-B3PPGSEM2
Professionaliteit – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 2 MED-B3PFS2G
Patiëntcontacten – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 2 MED-B3PCS2G
Voortgangstentamen bachelor jr. 3** MED-VTB3

Voor de Klinische minoren gelden andere inschrijftermijnen.
** Je hoeft jezelf niet in te schrijven voor het Voortgangstentamen, dit verloopt automatisch.