Zoek in de site...

Ingangseisen

Soms heeft een cursus ingangseisen waaraan je moet voldoen, je moet op de deadline van inschrijven toelaatbaar zijn, uitslagen in de toekomst kunnen niet mee tellen bij de ingangseisen.
Deze ingangseisen staan vermeld in de OER van je opleiding. Als een cursus ingangseisen heeft en je voldoet hier niet aan, dan krijg je een melding tijdens je inschrijving en lukt het niet om deze te bevestigen.

Verder kan het zo zijn dat je op het moment dat je je aan wilt melden voor onderwijs met ingangseisen, nog niet alle uitslagen verwerkt zijn in Osiris. Gevolg is dan dat aanmelden niet lukt. In dat geval dien je je op een later moment (wanneer alle uitslagen verwerkt zijn en voor de deadline) aan te melden.

Denk je zelf dat je toelaatbaar bent maar geeft Osiris aan dat je niet voldoet aan de ingangseisen? Controleer dan de ingangseisen in de OER en in Osiris of je daadwerkelijk aan alle eisen voldaan hebt. Klopt het niet? Neem contact op met onderwijscoördinatie via een Topdesk bericht (FMW-producenten).

In onderstaande tabel zijn alle ingangseisen voor de cursussen van de opleiding Geneeskunde (jaar 1 t/m 3) te vinden.

  • Voor eerstejaars bachelorstudenten Biomedische wetenschappen en Geneeskunde geldt dat ze voor 31 augustus 2023 42 EC moeten hebben behaald om een positief BSA te krijgen en zodoende door te kunnen stromen naar jaar 2.
  • Studenten die vorig studiejaar een aangehouden advies hebben gekregen, moeten  60 EC uit jaar 1 behalen.

Cursuscode

Ingangseisen voor volgen onderwijs studiejaar 23-24

MED-BKVS cluster AB/CD
(Q9/Q10)
MED-BKVS cluster AB/CD
(Q7/Q8)

Maximaal 1 onvoldoende behaald voor cursussen:
- MED-B1PPGSE2
- MED-B1MGZK1
- MED-B1MGZK3
- MED-B1MGZK4
- MED-B1MGZK5

MED-B3PPGSEM1
MED-B2PPGSEM2

Maximaal 1 onvoldoende behaald voor cursussen:
- MED-B1PPGSE2
- MED-B1MGZK1
- MED-B1MGZK3
- MED-B1MGZK4
- MED-B1MGZK5

MED-B3PCS1G en
MED-B3PFS1G
MED-B2PCS2G en
MED-B2PFS2G
MED-B3PCS2G en

Maximaal 1 onvoldoende behaald voor cursussen:
- MED-B1PPGSE2
- MED-B1MGZK1
- MED-B1MGZK3
- MED-B1MGZK4
- MED-B1MGZK5

MED-BKVS cluster E
(Q11 of Q12)

Voldoende behaald voor de cursussen:
- MED-B1PPGSEM2 of MED-B1PPGSE2
- MED-B1MGZS1 of MED-B1MGZK1 én MED-B1MGZK2
- MED-B1MGZS2 of MED-B1MGZK3 én MED-B1MGZK4

MED-B3PPGSEM2

Voldoende behaald voor de tentamens:
- MED-B1PPGSEM2 of MED-B1PPGSE2
- MED-B1MGZS1 of MED-B1MGZK1 én MED-B1MGZK2
- MED-B1MGZS2 of MED-B1MGZK3 én MED-B1MGZK4

MED-B3PCS2G en
MED-B3PFS2G

Voldoende behaald voor de cursussen:
- MED-B1PPGSEM2 of MED-B1PPGSE2
- MED-B1MGZS1 of MED-B1MGZK1 én MED-B1MGZK2
- MED-B1MGZS2 of MED-B1MGZK3 én MED-B1MGZK4