Zoek in de site...

Stappenplan aanmelding in Osiris

Als student dien je je jezelf in te schrijven voor het onderwijs dat je per semester wilt volgen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor nieuwe eerstejaars studenten die in september starten met de Bachelor Geneeskunde- of Biomedische Wetenschappen. Zij worden (alleen) het eerste semester door de opleiding ingeschreven. Vanaf het tweede semester gaan zij zich ook zelf inschrijven.

De inschrijvingen voor de cursussen van semester 2 gaan op 6 november 2023 open.
Let op: aanmelden na de deadline is niet mogelijk. Geen inschrijving betekent geen deelname aan (toetsend) onderwijs.

Actie

Waar dien je op te letten?

1. Bekijk de inschrijftermijnen

De aanmelding in Osiris vindt plaats in verschillende termijnen. Onderwijs waarvoor je een keuze kan maken (VKO, Minoren) heeft een andere inschrijftermijn dan het overige onderwijs. Als je je niet op tijd aanmeldt voor een cursus, kun je geen onderwijs volgen! Het is niet mogelijk om je na de inschrijftermijn alsnog in te schrijven.

2. Bekijk de cursusoverzichten per leerjaar en oriënteer in je in de handleiding op hoe je je voor een cursus/toets in kunt schrijven

Om te weten voor welke cursussen je je per leerjaar moet inschrijven en welke uitzonderingen hierbij gelden, bekijk je de cursusoverzichten van jaar 1jaar 2 en jaar 3.

3. Check: voldoe je aan de ingangseisen?

Soms heeft een cursus ingangseisen waaraan je moet voldoen voordat je mag deelnemen. Deze ingangseisen staan vermeld in de OER van je opleiding. Als een cursus ingangseisen heeft en je voldoet hier niet aan, dan krijg je een melding tijdens je inschrijving en lukt het niet om deze te bevestigen. Wanneer inschrijven wel lukt maar je voldoet toch niet wordt je door onderwijscoördinatie voor de start van het onderwijs verwijderd uit de Osiris cursus je krijgt hier dan een automatisch bericht van.

4. Check: ben je ook ingeschreven voor de toetsen?

Doorgaans geldt: bij inschrijving voor een cursus, word je ook automatisch ingeschreven voor de eerste toetsgelegenheid. Er is echter een uitzondering hierop namelijk:
De afsluitende MGZ-toets MED-B2MGZS2

Hiervoor moet je jezelf aanmelden in Osiris. Verder moet je je ook altijd zelf inschrijven voor de tweede toetsgelegenheid (herkansing).

5. Check: wil je cursussen uit een voorgaand jaar herhalen?

Moet je een volledige cursus uit een voorgaand jaar herhalen, dan meld je je hier ook altijd voor aan in Osiris. Wanneer je (deel)toetsen moet herhalen doe je een Toets aanmelding. Kijk hier voor meer informatie voor GNK.

6. Te laat met inschrijven voor onderwijs of een toets?

Voor tentamens geldt dat je je tot uiterlijk 5 werkdagen voor de tentamendatum kunt inschrijven in Osiris. Hierna kun je niet meer deelnemen en er worden hierop geen uitzonderingen gemaakt. Voor een aantal cursussen gelden aangepaste termijnen. Ben je je vergeten aan te melden voor het Vrijekeuze ruimte onderwijs, dan kan dat ook nog in de na-inschrijvingsperiode. Deze loopt tot drie weken voor de start van het kwartaal. Ook hier geldt dat aanmelden daarna niet meer mogelijk is.

7. Bij vragen: lees de handleiding of stuur een topdesk bericht.

Meer informatie over het gebruik van Osiris vind je in de handleiding. Wanneer je na het lezen van de handleiding nog steeds vragen hebt, dan kun je deze stellen via een Topdesk bericht (FMW-producenten).

In studiejaar 2023-2024 zijn overgangsbepalingen van kracht. De overgangsbepalingen zijn weergeven in een stroomschema, gebaseerd op de gegevens zoals vermeld in de OER. Klik hier voor het stroomschema overgangsregeling GNK en OER.