Zoek in de site...

Toetsinschrijving

Aanmelden
Je schrijft je via Osiris in voor het onderwijs en het bijbehorende tentamen, tenzij in de OER anders is aangegeven. Inschrijving voor het reguliere onderwijs omvat inschrijving voor alle toetsen en opdrachten die deel uitmaken van het tentamen (eerste gelegenheid).

Herhalen toetsen: kijk goed naar de overgangsbepalingen

Let op! Er zijn uitzonderingen:

Opleiding Jaar Cursuscode Bijzonderheid
BMW; GNK Jaar 2 en 3 MED-VK** (VKO cursussen) De (hertoets) datum in Osiris kan afwijken van de daadwerkelijke toetsdatum. De daadwerkelijke toetsdatum is in overleg met de coördinator.
BMW; GNK Jaar 3 MED-B3MINxx
(research minoren)
De (hertoets) datum in Osiris kan afwijken van de daadwerkelijke toetsdatum. De daadwerkelijke toetsdatum is in overleg met de coördinator.
GNK Jaar 2 en 3 MED-BxPPGx (vaardigheden-
toetsen)
Voor vaardighedentoetsen is de eerste toetsdatum in Osiris de eerste toetsdag van de reeks vaardighedentoets data. In- of uitschrijven kan tot ongeveer 6 weken voor de toetsdatum.  De exacte deadline wordt middels een bericht gecommuniceerd op BrightSpacecourse Toetsing bachelor
GNK Jaar 3 B3MINKxx
(klinische minoren)
De (hertoets) datum in Osiris kan afwijken van de daadwerkelijke toetsdatum. De daadwerkelijke toetsdatum is in overleg met de coördinator.

Deadlines:
Voor de cursussen MED-BxPPGSEMx en MED-BxPCSx wordt voor het toetsende onderwijs (deeltoets PKR/PPV/Patiëntcontacten) een aangepaste termijn voor aanmelden gehanteerd, deze is gelijk aan de reguliere inschrijftermijn voor het onderwijs.

Afmelden 
Afmelden voor een toets kan tot 5 werkdagen voor de datum via Osiris. Je schrijft je uit voor de toets in Osiris. In geval van onvoorziene omstandigheden vlak voor de toets dien je een afmelding te versturen door middel van een Topdesk bericht aan FMW - Toetscoördinatie BMW/BMS/GNK/MMD/THK.