Zoek in de site...

Examencommissie

De Examencommissie Geneeskunde komt als regel tijdens iedere maand (m.u.v. juli) eenmaal bijeen om zich op de hoogte te stellen van de studievoortgang van de studenten en besluiten te nemen over de uitslag van examens, toelating tot fasen in de opleiding en dergelijke. Ook behandelt de Examencommissie individuele verzoeken van studenten betreffende hun studie. Daarbij kan worden gedacht aan de goedkeuring van vrije keuzevakken. Ook bijzondere regelingen op basis van persoonlijke omstandigheden worden door de Examencommissie behandeld.

Indienen van verzoeken aan de Examencommissie

Studenten die een verzoek aan de Examencommissie willen richten, moeten dat schriftelijk doen. Verzoeken kunnen worden ingediend bij het Studenten Informatie Punt (StIP) en dienen uiterlijk twee weken voor de vergadering waarin behandeling gewenst is, bij de secretaris aanwezig te zijn. De vergaderdata staan vermeld op de website. De commissie informeert de student zo spoedig mogelijk na de vergadering over de beslissing die is genomen.