Zoek in de site...

Infectiepreventie en vaccinatie

Als je geneeskunde gaat studeren kom je al snel in je studie in aanraking met patiënten en patiëntmaterialen. Hierbij kun je blootgesteld worden aan bacteriën en virussen. Hierdoor loop je het risico om zelf een infectie op te lopen en ziek te worden.  En er is nog een risico. Want je kunt een infectie ook nog verder verspreiden onder je collega’s of patiënten. En dat willen we natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen.

Daarom is het belangrijk dat je op de hoogte bent van welke risico’s er zijn en welke maatregelen je moet nemen.

TBC

Laten we beginnen met TBC. Tuberculose is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de tbc-bacterie (Mycobacterium Tuberculosis). Het meeste risico op een besmetting hebben mensen die uit een land komen waar TBC veel voorkomt, mensen die op een risicoafdeling hebben gewerkt (zoals een longafdeling, werken met daklozen of in een asielzoekerscentrum) en mensen die op een microbiologisch laboratorium hebben gewerkt.

Als je besmet bent met TBC kan het jaren duren voor je ziek wordt. Vooral als de weerstand vermindert is deze kans groot. En als je ziek wordt kun je ook een besmettelijke vorm van TBC krijgen en zo de ziekte weer verder verspreiden. Dit is de reden dat zorginstellingen screenen op TBC. Dat niemand ongemerkt de bacterie onder patiënten en collega's kan verspreiden.  Door middel van screeningsvragen beoordeelt de AMD ( de Arbo- en Milieudienst van het Radboudumc) of je in aanmerking komt voor TBC-screening. Kom je ervoor in aanmerking, dan doen we een mantouxtest. Deze test, indien geïndiceerd, is verplicht, vanuit het oogpunt van patiëntenbescherming.

Hepatitis-B-vaccinatie

Hepatitis B is een ontsteking van de lever, veroorzaakt door een virus. Het is een ziekte die je kunt overdragen via seksueel contact of bloed-bloed contact. Besmet materiaal komt dan via wondjes of slijmvliezen direct in je bloed waardoor je ziek wordt.

Er bestaat tegen hepatitis B een goed vaccin. Als je volledig gevaccineerd bent (en voldoende antistoffen hebt opgebouwd) ben je voor de rest van je leven beschermd.

Conform de landelijke richtlijnen van de inspectie voor de gezondheidszorg heeft het Radboudumc vastgesteld dat alle medewerkers, inclusief stagiaires en coassistenten, die risicovolle handelingen verrichten of die omgaan met mogelijk hepatitis B besmet materiaal, moeten aantonen dat zij voldoende gevaccineerd zijn tegen Hepatitis B. Als dit niet het geval is dien je aan te tonen dat er geen sprake is van dragerschap van het virus en moet je je alsnog laten vaccineren.

Een volledig vaccinatie bestaat uit 3 prikken op tijdstip maand 0, maand 1 en maand 6.

4-8 Weken na de laatste vaccinatie controleren we of je voldoende antistoffen hebt aangemaakt.

Bij de afspraak voor de eerste vaccinatie controleren we, indien geïndiceerd, of je mogelijk eerder contact gehad hebt met hepatitis B of dat je wellicht al eerder bent gevaccineerd. Ben je eerder gevaccineerd, dan kijken we of dit voldoende is of dat je nog een aanvullende controle of vaccinatie nodig hebt. Na afronding van de serie en de controle op antistoffen, krijg je een bewijs mee dat je bij toekomstige stageverleners of werkgevers kunt laten zien.

MRSA

MRSA is de staphylococcus aureus bacterie, die voornamelijk in de keel/neus voorkomt. De bacterie is ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daardoor moeilijk te behandelen. Voor gezonde mensen vormt MRSA geen enkel gevaar. Maar bij kwetsbare patiënten kan dit leiden tot zeer gevaarlijke, levensbedreigende infecties.

Je kunt MRSA oplopen als je contact hebt met iemand die de MRSA-bacterie bij zich draagt. Dit merk je niet. Je hebt vooral een hoog risico als je gewerkt hebt in een buitenlands ziekenhuis of als patiënt in een buitenlands ziekenhuis hebt gelegen.

Door middel van screeningsvragen beoordeelt de AMD of je in aanmerking komt voor MRSA-screening. Kom je hiervoor in aanmerking dan wordt er een combinatiekweek afgenomen van de keel en van de neus.

Vaccinatie- en screeningstraject

Vaccinatie en screening zijn voor geneeskundestudenten verplicht. De eerste vaccinatie hepatitis B vindt plaats in Q1 (eerste jaar). De indeling hiervoor wordt bekend gemaakt door onderwijscoördinatie. Studenten die niet zijn ingedeeld maar wel gevaccineerd moeten worden, dienen contact op te nemen met de AMD om zelf afspraken te maken voor de Hepatitis-B-vaccinatie (024-3615400, tussen 8.30-17.00 uur) en kunnen navraag doen bij de studieadviseur of worden door de studieadviseur geïnformeerd over de Hepatitis-B-vaccinatie.

In week één ontvang je hierover meer informatie. Ook is het van belang dat je dan de vragenlijst met screeningsvragen invult en toestuurt naar de AMD. De kosten van Hepatitis-B-vaccinatie en van de geïndiceerde screeningstesten zijn voor rekening van het Radboudumc.

Tussentijdse screening

In het vervolg van de bachelor- en masteropleiding dien je contact op te nemen met de AMD wanneer je risico hebt gelopen op TBC of MRSA. Dit is je eigen verantwoordelijkheid! De TBC-test kan pas worden gedaan vanaf 8 weken na het gelopen risico, in verband met de incubatietijd van TBC. De MRSA-test wordt gedaan wanneer je binnen 8 weken na gelopen risico op MRSA in de zorg gaat werken.

Overige vaccinaties

Mazelen. Als het goed is heb je als kind via het RVP (Rijks Vaccinatie Programma) 2x de BMR-vaccinatie gehad. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt je dringend verzocht je alsnog te vaccineren tegen de mazelen.

Studenten die zwanger zijn tijdens de klinische fase dienen zich voor informatie en advies over specifieke zwangerschapsinfectierisico's te wenden tot de bedrijfsarts (AMD, tel. 024-3615400)

Meer informatie. Voor uitgebreide informatie, zie Infectiepreventie