Zoek in de site...

Overzicht Geneeskunde jaar 1

Nadere informatie over inhoud en opbouw van de kwartalen in het eerste studiejaar is beschikbaar op Brightspace.

Alle kwartalen worden aangeduid met een Q, bijvoorbeeld: kwartaal 1 is Q1, kwartaal 2 is Q2 etcetera.

Kwartaal data:
Blok Start Einde
K1/Q1/Q5/Q9 4-9-2023 5-11-2023
K2/Q2/Q6/Q10 6-11-2023 28-1-2024
K3/Q3/Q7/Q11 29-1-2024 7-4-2024
K4/Q4/Q8/Q12 8-4-2024 30-6-2024

Verwondering: een kennismaking en onderdompeling. Je krijgt een inleiding op veel verschillende terreinen.

Nature and Nurture: wat is de rol van erfelijke aanleg (nature) en gezondheidsgedrag (nurture) op de gezondheid van de mens?

Homeostase: hoe zorgt het lichaam ervoor dat alle processen in evenwicht blijven.

Aanval en verdediging: hier leer je over het immuunsysteem. Hoe verdedigt het lichaam zich tegen micro-organismen en hoe verloopt een infectie?

Op de leerlijn Principes en praktijk van de geneeskunde na volg je bijna al het onderwijs in de kwartalen van het eerste jaar samen met studenten Biomedische wetenschappen

Jaar 1
Onderwijseenheid EC's Code
Mechanismen gezondheid en ziekte, semester 1 13 MED-B1MGZS1
Mechanismen gezondheid en ziekte, semester 2 13 MED-B1MGZS2
Praktijk en principes van de geneeskunde, semester 1 2 MED-B1PPGSEM1
Praktijk en principes van de geneeskunde, semester 2 3 MED-B1PPGSEM2
Vaardigheden acute geneeskunde, jaar 1 1 MED-B1VAGJ1
Context, science and innovation, semester 1 2,5 MED-B1CSIS1
Context, science and innovation, semester 2 2,5

MED-B1CSIS2

Context, science and innovation, integratieopdrachten 6

MED-B1CIOJ1

Context, science and innovation, innovatieproject jaar 1 9

MED-B1CPRJ1

Professionaliteit- Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 1 2

MED-B1PFS1G

Patiëntcontacten- Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 1 1

MED-B1PCS1G

Professionaliteit- Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 2 2

MED-B1PFS2G

Patiëntcontacten- Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 1 1

MED-B1PCS2G

Voortgangstentamen  bachelor jr. 1 2

MED-VTB1

RADAr: Academische taalvaardigheid 0

MED-RADAR-NL

TOTAAL bachelor jaar 1 60